Van Lanschot Kempen: Voor 2018 minder nettowinst tov 2017

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-02-2019 | Gewijzigd op: 21-02-2019
Van Lanschot Kempen behaalde in 2018  € 14,6 minder netto winst dan in 2017. Dat  komt, aldus een persbericht,  door het lagere renteresultaat. De provisieinkomsten stegen wel met 10%. Inmiddels heeft de bank de aandacht voor kosten verhoogd, wat leidt tot een verlaging daarvan. In de genomen maatregelen zat ook nog eens € 8,3 miljoen reorganisatielast.
Al met al zijn de financiële doelstelligen voor 2023 herrijkt en de efficiencydoelstelling aangepast naar 70-72%.