Van Lanschot laat over 2021 een 'zeer goed jaar' zien

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-02-2022 Van Lanschot laat over 2021 een 'zeer goed jaar' zien

-Nettowinst van € 143,8 miljoen (2020: € 49,8 miljoen), dankzij sterke groei provisie-inkomsten, boekwinsten op verkopen uit de participatieportefeuille en vrijval kredietvoorzieningen
- Client assets stijgen met 14% naar € 131,1 miljard en AuM stijgen met 13% naar € 112,1 miljard • Record netto-instroom in AuM binnen Private Clients van € 3,8 miljard
- Netto-uitstroom in AuM binnen Wholesale & Institutional Clients van € 4,0 miljard • Sterke kapitaalratio van 23,7% (2020: 24,3%)
- Rendement op eigen vermogen stijgt naar 15,7%
- Dividendvoorstel van € 2,00 per aandeel (2020: € 0,70 per aandeel)

Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur: ‘2021 was een zeer goed jaar voor Van Lanschot Kempen met zowel organische als inorganische groei, een sterke nettowinst en solide kapitaalpositie. De integratie van het overgenomen Hof Hoorneman Bankiers en de samenwerking met Mercier Vanderlinden verlopen voorspoedig.
Het behouden en opbouwen van financiële en natuurlijke waarde over generaties heen is waar Van Lanschot Kempen voor staat. Onze klanten herkennen steeds beter onze duurzame oplossingen. We weten ook dat we als sector en onderneming nog grotere stappen moeten zetten, dus intensiveren we onze activiteiten op dit vlak. Daarnaast gaan we vanaf dit jaar, stapsgewijs, één merk hanteren voor al onze activiteiten: Van Lanschot Kempen.
In de afgelopen maanden heb ik de organisatie, klanten en collega’s leren kennen. Het is geweldig om te ervaren dat ondernemersgeest en klantfocus overal in het bedrijf voelbaar zijn. Ik wil onze klanten, aandeelhouders en collega’s dan ook hartelijk bedanken voor het vertrouwen én voor het warme welkom dat ik heb gekregen.’ aldus de voorzitter van de Raad van Bestuur bij VanLanschot Kempen.