Van Lanschot erg positief over groei resultaten

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-11-2010 | Gewijzigd op: 12-11-2010
In het verslag van het derde kwartaal 2010 van de Bossche bank Van Lanschot  voert een positieve -zakelijke- blik op de huidige financiële situatie en op de toekomst de boventoon.

Ten eerste omdat het bedrijfsresultaat hoger is dan van het eerste en tweede kwartaal van dit jaar, tweedens omdat de rente-inkomsten door de hogere rentemarges toenamen en derdes:  zorgde het omzetten van de preferente aandelen naar gewone aandelen voor een lagere rentelast.

Ook de 'assets under management' stegen, met name de assets van het vrij te besteden beheer. Daarnaast bleven de kosten gelijk tov de voorgaande kwartalen uit 2010, gelijk.
Van Lanschot toont zich positief over het verdere herstel. In deze lijn verwacht de directie dat er in 2010 weer een genormaliseerd winstniveau ontstaat.
Vrijdag 18 maart 2011 maakt de directie de jaarcijfers 2010 bekend.