Mutaties in commissarissenraad bij Van Lanschot

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-05-2011 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV heeft op 11 mei 2011 alle in stemming gebrachte voorstellen goedgekeurd.

Mevrouw Kersten, advocaat en managing partner bij Stibbe, is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

De heren De Swaan (voorzitter), Slippens en Duron werden herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. De Monchy, die na twaalf jaar de maximale benoemingstermijn heeft bereikt, is afgetreden.
Verder ging de Algemene Vergadering van Aandeelhouders onder meer akkoord met het voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,70 per aandeel. Het dividend wordt in contanten betaalbaar gesteld op 20 mei 2011.