Van Lanschot koopt - bepaalde - obligaties terug...

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-10-2011 Van Lanschot heeft bepaalde obligaties teruggekocht. Op dat aanbod van 29 september j.l. , is 78% vande obligatiehouders ingegaan. Het gaat om de houders van de 2005 perpetual capital securities.
'Met die terug koop,' zo stelt Constant Korthout van de bank Van Lanschot, 'hebben we onze sterke kapitaalsbasis en soliditeit onderstreept en met die transactie is de kwaliteit van 'ons' kapitaal verstevigd.'

Houders van de 2004 perpetual capital securities  hebben tot woensdag 19 oktober 2011/16.00 uur de tijd om hun obligaties aan te bieden voor omruiling in nieuwe senior obligaties of tegen contante betaling.

Van Lanschot gaf als verklaring van dit aanbod: 'Gezien de ruime liquiditeitspositie is besloten om beleggers een aanbod te doen om de uitstaande eeuwigdurende obligaties terug te kopen. De toezichthouder heeft toestemming gegeven voor deze transactie.