Glazen nieuwbouw achter F. van Lanschotbankiers

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-07-2007 De bankiers F.van Lanschot zijn in 2008 van plan achter de historische bebouwing aan de Hooge Steenweg /Orthenstraat een geheel nieuw -van glas opgetrokken- vleugel te zetten: een zgn.Galleria. Dat zwevend bouwplan werd gisteren -donderdag 5 juli 2007 -aan de stichting Monumentenzorg en de Heemkundekring getoond. Van Lanschot noemt dit project 'revitalisering van het hoofdkantoorcomplex'.

Tussen de twee wit gekleurde bebouwing in de glazen nieuwbouw, waar ook de nieuwe hoofdingang is gesitueerd.
Achteraan de 'nieuwbouw' Geertrui van de jaren medio 70. 
De loopbruggen en de bouw daartussen verdwijnen. Ze maken plaats voor de glazen galerij, die de voor -en achterbouw met elkaar verbindt.

De perspectieftekening toont de zijde Hooge Steenweg  met de Ruissche Poort links van het midden. 
Achter deze historische bouw- ongeveer na 40 meter - ligt behalve een binnenplaats, daarboven een gaanderij die de linker met de rechterbouw verbindt. Daarvoor in de plaats is op die hoogte -van links naar rechts -de glazen nieuwbouwvleugel gesitueerd. [Grijze deel op tekening hierboven].
Achteraan staat de nieuwbouw 'Plan Geertrui' uit de jaren eind 70 begin 80. De steegjes blijven na de nieuwbouw gewoon als doorgangen bestaan. 
 
.
-Links: De historiserende nieuwbouw van de jaren 30. De panden in de Orthenstraat zijn meer representatief en dienen ook als eetzaal en /of ontvangstzaal.
-Rechts boven: De Ruissche Poort die in het plan leidt naar de nieuwe hoofdingang.
-Links:
Door het bedrijf Fugro werd donderdag 19 juli 2007 een milieu-onderzoek [Geotechniek] verricht op de locaties waar F.van Lanschot in 2008 een nieuwe vleugel wil opzetten. 

foto's © paul kriele, 6 mei en 19 juli 2007.

Voor dat plan worden de meer recente kantoren, die in de jaren eind 70 begin 80 aan de zijde Achter de Tolbrug/Geertrui werden opgetrokken, met de glazen gaanderij verbonden. Dat 25-30 jaar oude plan heet dan ook het Bouwplan Geertrui. 
Met de sloop van de achterpanden [Hooge Steenweg/Orthenstraat] gaat ook de voormalige lagere en kleuterschool van de parochie St. Pieter, de zgn Mariaschool, mee.  Op die plek is de 50 meter lage glazen galerij gesitueerd die voor en achterbouw met elkaar verbindt.
De steegjes Ruissche Poort en Eerste en Tweede Straatje van Best blijven gewoon toegankelijk. Er komt een vier meter hoge doorgang. Die Ruissche Poort leidt ook naar de nieuwe hoofdingang die de oude, aan de Hooge Steenweg vervangt.
Filosofie achter de nieuwbouw
In het persbericht staat dat '..dit ontwerp de optimale balans zoekt tussen het conserveren [van de essentie] van de oude gebouwen en de identiteit van de nieuwe architectuur'. Een oplettende lezer concludeert wellicht dat in deze zin zowel het respect voor de historie alswel de mogelijkheid voor nieuwbouw ligt opgesloten... .
Met de nieuwbouw streeft de bank naar een functionele en comfortabele huisvesting en een inspirerende omgeving voor circa 400 medewerkers. De relatie wordt bepaald door gemeenschappelijke soberheid, statigheid en door mooie materialen en detaillering', aldus de toelichting van het architectenbureau Zeekaf.3TO die daaraan toevoegt: ' Bestendigheid is wezenlijker dan opvallendheid'.

Aan Achter de Tolbrug Geetrui werd in de jaren 1980 een geheel nieuwe vleugel gezet. 
Op de linker foto: Achter de Tolbrug [achterzijde van de Hooge Steenweg]. 
De middelste foto: de linker en rechter zijde van het Eerste straatje van Best, gezien vanaf Achter de Tolbrug. 
Foto rechts: de bouw op het einde van het 2e Straatje van Best gezien vanaf de Barbaraplaats. - foto's © paul kriele, 6 juli 2007.

 


De zijde Achter de Tolbrug, rond de voormalige pastorie van de St. Pieterskerk.  
Het historisch refugiehuis blijft uiteraard staan. Het wordt door van Lanschot als kantoor en voor representatie gebruikt. 
Aan de linker zijdestaat de flat die op de plek van de Pieterskerk werd gebouwd


foto's © paul kriele, 6 juli 2007. 
 


Terug naar boven