Van Lanschot doet aan 't land 275 nieuwe banken cadeau

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-05-2012 | Gewijzigd op: 29-05-2012
 Bij het 275-jarig bestaan van de Bossche bank Van Lanschot* doet de directie - als dank voor het vertrouwen dat cliënten en relaties in de bank stellen- 275 banken aan de maatschappij cadeau. 

 Voor elk jaar dat de bank bestaat, gaat Van Lanschot een parkbank plaatsen, bijvoorbeeld  op plaatsen die typisch Nederlands zijn, of uitzicht bieden op belangrijk cultureel erfgoed.

Iedereen kan via de website www.275bankjes.nl  of Facebook een aanvraag indienen voor het plaatsen van een bank. Bepalend voor het toekennen is de locatie en het verhaal daaromheen, zoals:  Waarom er juist op die specifieke locatie een bank moet komen. Op de website en op Facebook kunnen de suggesties gevolgd worden, van idee tot geplaatste bank.


*Van Lanschot is niet alleen de oudste, onafhankelijke bank van Nederland, maar ook een van de oudste financiële instellingen ter wereld.
In juli 1737 werd Cornelis van Lanschot als meester toegelaten tot het Kramers- en Tingietersgilde in 's-Hertogenbosch en begon hij een klein- en groothandel in koloniale waren. Zijn eerste inkopen dateren van 22 juli 1737. Daarmee was het fundament voor het latere bankiershuis Van Lanschot een feit.

Cadeau's van de Bossche bank

De Bossche bank deed al eerder de beeldgroep 'De Wachters', dat in de Casinotuin staat, aan de stad cadeau. Maar ook herinneren drie linden die hier en daar [als groepje bomen] vóór de Tweede Wereldoorlog in de stad werden geplant, aan de Bank F. van Lanschot, die drie linden in haar wapen heeft staan. 
Maar het was meer een geste van de toenmalige -ijdele -  burgemeester Frans van Lanschot. Diens bestuursperiode  liep van 1917 tot 1941.
De beeldengroep 'De Wachters' in de Casinotuin.

foto  © paul kriele, 7 september 2006.

Zie artikel dd. 8 november 2006 'Steen bij Wachters teruggeplaatst.
Intussen zijn - voorzover wij weten- de linden, die ondermeer op het Brugplein, in de Willem van Oranjelaan en op de Pelssingel stonden, verdwenen.


Terug naar boven