Lagere winst bij Van Lanschot

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-08-2012
Hooge Steenweg: De representatieve status van Van Lanschot, een tamelijk recent gebouw [beginjaren 30],  dat werd verkocht en wordt teruggehuurd.

 foto © paul kriele, 14 februari 2012.

Voor de bank Van Lanschot is in de eerste helft van 2012 de nettowinst tot  € 5,7 miljoen teruggelopen  [87%], zo zegt het persbericht van hedenmorgen 14 augustus 2012. De zgn. onderliggende winst,  na aftrek van eenmalige lasten [€ 11,9  miljoen], bedroeg  € 16 miljoen. Daarbij speelt de economische crisis [met een onrust op de op de financiële markten] een bepalende rol.
Het persbericht zegt: De moeilijke financiële markten, waardoor cliënten terughoudend zijn met beleggen, hebben de resultaten van de bank gedrukt.
Reden waarom de bank  een hogere kredietvoorziening heeft toegepast op  € 41,8. miljoen.
De kosten daalde van  € 211,3 naar  € 204,3 miljoen en de inkomsten daalden t.o.v. de eerste helft van 2011 [toen   €294,4 miljoen] tot  € 272,7 miljoen [ofwel 7%].

Nieuwe bestuursvoorzitter
Zoals eerder gemeld zal tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders [27 sept. 2012] de benoeming van Karl Guha tot nieuwe bestuursvoorzitter van Van Lanschot per 1 januari 2013 worden gemeld.

Aandeel Van Lanschot
Van Lanschot start op 15 augustus 2012 met het inkopen van maximaal 50.000 eigen aandelen (certificaten van gewone aandelen A). Dat geschiedt ter afdekking van de toe te kennen certificaten van aandelen aan medewerkers ihkv het beloningsbeleid en aandelenplan.