Positievere berichten van Van Lanschot [3e kwartaal]

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-11-2012 In een persbericht doet Van Lanschot tamelijk positieve berichten uitgaan over de positie van de bank en de financiële  ontwikkelingen binnen haar sector."De liquiditeits- en kapitaalpositie van de bank blijft buitengewoon sterk. De spaargelden en deposito's van cliënten, de traditionele fundingsbron van de bank, zijn in het derde kwartaal licht gestegen. Daarnaast is de succesvolle emissie van twee ongedekte obligaties in de afgelopen maanden een bevestiging van de toegang die Van Lanschot heeft tot de kapitaalmarkt en een teken van vertrouwen in de soliditeit van de bank,' dat zegt Constant Korthout, de Chief Financial & Risk Officer bij de bank .
'De Balans is  onverminderd sterk' en dan volgen er  enkele 'bancaire' termen:
- Core Tier I-ratio 10,8%, na volledige implementatie Foundation IRB-modellen
- Fundingratio bedraagt hoger op 87,3%
- Er is een uitstekende leverageratio van 8,3%
- De  Client assets stijgen met ruim 5% naar € 52 miljard

En daarop aansluitend minder positief: Maar de winst blijft onder druk staan en  het Kostenreductieprogramma ligt 'op koers.
Van Lanschot zal zijn bancaire activiteiten op Curaçao op korte termijn beëindigen, de opties ten aanzien van het trustbedrijf worden onderzocht.

Tot slot:  
De bank heeft nieuwe investeringen in nieuwe onlinedienstverlening verricht. Sinds de zomer kunnen cliënten gebruikmaken van een online Zelf Beleggen dienst en in september is VIPinvest Advies gelanceerd, een uniek platform waarmee cliënten zelf online kunnen beleggen met het comfort van professionele online advisering en ondersteuning.