Van Lanschot reageert -nog eens op crisis- met afschrijving

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-12-2012 Het rendement bij de Bossche bank Van Lanschot staat tgv effecten door de crisis onder druk*.
Een van de maatregelen die de bank verricht is, dat over het lopende jaar voor € 122 miljoen een eenmalige afschrijving [boekhoudkundige correctie] op goodwill en overige immateriële activa** wordt gedaan. [zie verklaring onderaan]Die ingreep heeft betrekking op de acquisitie van business banking activiteiten van CenE Bankiers in 2004 en banking activiteiten van Kempen & Co in 2006. De afschrijving heeft geen betrekking op de huidige Kempen-activiteiten.
 
De woordvoerder van Financieel directeur  Constant Korthout, die met de maatregelen naar buiten kwam, zegt, dat  het verwachte rendement op de gekochte activiteiten onder druk staan door aanhoudende lastige macro-economische omstandigheden en doordat het economisch herstel langer duurt dan verwacht..

**Goodwill en overige immateriële activa vormen geen onderdeel van het kernkapitaal en daarom heeft de correctie geen impact op de kapitaals- en liquiditeitspositie van de bank, die -naar Van Lanschot zegt- solide is.

Verklaring van eenmalige afschrijving
Door marktomstandigheden heeft de financiële sector te maken met lagere rente- en provisie-inkomsten en hogere kredietvoorzieningen. Dat is de reden dat - voorzichtigheidshalve- besloten is om hiervoor de boekhoudkundige waardering van de goodwill en overige immateriële activa aan te passen.

Tot slot zegt de woordvoerder, dat de jaarcijfers over 2012  op 8 maart 2013 zullen worden. Maar over de winstverwachtingen over  het vierde kwartaal van 2012 werden geen mededelingen gedaan [..].