Van Lanschot nog steeds verlies

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-03-2013 | Gewijzigd op: 08-03-2013
In een persverklaring van hedenmorgen maakte Van Lanschot de resultaten over 2012 bekend:
een verlies van €155,4 miljoen  Maar de bank boekte, afgezien van de reorganisatiekosten [te weten 147 fte minder  personeel*] en afschrijvingen een kleine winst ['onderliggend resultaat' ] van € 2 miljoen. Daardoor keert de bank onder meer geen divident uit.
De dochterondernemingen en die reorganisatiekosten van  € 36 miljoen drukten de winst naar een een negatieve uitkomst.
De nieuwe bestuursvoorzitter [CEO] Karl Guha, die 'niet tevreden is met het huidige winstniveau', gaf als verklaring voor het verlies 'het zwakke economisch kimaat'.

positieve actie
Om weer winst te maken gaat de bank haar solide positie handhaven[..], zoals dat in die kringen heet. 'Het investerings-en kostenreductieprogramma laat haar eerste besparingen zien, staat in een persbericht dat  voor het eerst op een vroeg tijdstip [08.00] hedenmorgen werd vrijgegeven.
toekomst
De bank voorzegt dat '..in 2013 ontwikkelingen op politiek en financieel-economisch vlak in Europa mede van invloed zijn op de marktontwikkelingen'. Het wordt weer een uitdagend jaar, is een veelzeggende blik op de toekomst.
'De cliënten gaan weer voorzichtig beleggen en dat zijn tekenen van een voorzichtig herstel,' aldus Karl Guha.
In 2012 daalde de spaartegoeden en deposto's nog met 13 %.
*Personeelsinkrimping
Gingen er in 2012 al 147 banen weg, in 2014 is dat aantal opgelopen tot 300 banen.