Van Lanschot: nettowinst stijgt in eerste helft 2013

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-08-2013 | Gewijzigd op: 13-08-2013
Van Lanschot laat vandaag, 13 augustus 2013, de cijfers over het eerste halfjaar zien.  Die zijn in stijgende lijn, m.n. 
• Nettowinst  die steeg naar € 33,7 miljoen (2012: € 10,5 miljoen), dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen
• Onderliggende winst voor eenmalige lasten € 37,7 miljoen (2012: € 19,6 miljoen)
• Solide kapitaalsbasis aanzienlijk versterkt: Core Tier I-ratio gestegen van 11,0% naar 12,5%
• Lichte daling van de Clients assets per saldo naar € 51,3 miljard (ultimo 2012: € 52,3 miljard)


De reactie van Karl Guha, bestuursvoorzitter Van Lanschot: "Het herstel van de winst in de eerste helft van 2013 is bemoedigend, zeker gezien de voortdurend moeilijke economische omstandigheden. Het resultaat is vooral te danken aan hogere effectenprovisies en de daling van de bedrijfslasten met 7%.

De rentemarge laat een licht herstel zien ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar door onder andere kredietaflossingen en lagere spaartarieven. De trend onder onze particuliere en zakelijke klanten om met spaar- en depositogelden hun hypotheek en andere leningen af te lossen houdt aan. Daarnaast kiezen klanten in toenemende mate weer voor beleggen in plaats van sparen. Lagere depositotarieven spelen hierbij ook een rol.

De hogere aflossingen en de verschuiving naar beleggen leidden tot een daling van de client assets, die deels werd gecompenseerd door de instroom van nieuwe vermogensbeheermandaten van zowel particuliere als institutionele klanten. De totale assets under management zijn dan ook gestegen naar € 41,2 miljard.

Door de kredietaflossingen van particuliere en zakelijke klanten is de kredietportefeuille verder verkleind. De toevoeging aan de kredietvoorziening bedraagt € 41,5 miljoen en is daarmee sterk gedaald tov  de tweede helft van 2012

Het solide profiel van de bank komt naar voren in de sterke kapitaalbasis en de ruime liquiditeitspositie.