Positieve berichtgeving Van Lanschot [3e kwartaal 2013]

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-11-2013 | Gewijzigd op: 08-11-2013
De bank Van Lanschot zendt een postitief bericht rond over de financiële ontwikkelingen [zgn. trading update]  in het derde kwartaal 2013.
• De onderliggende winstgevendheid is positief door hogere inkomsten en dalende kosten
• Er is sprake van een bescheiden nettowinst [3e kwartaal] na genomen reorganisatielasten *
• Client assets nemen toe naar € 51,8 miljard  **
• Core Tier I-ratio verder verbeterd naar 12,6%***
• Uitvoering strategie ligt op schema

Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer: "De onderliggende winstgevendheid is positief dankzij hogere inkomsten en dalende kosten. De rentemarge, en daardoor ook het interestresultaat, was in het derde kwartaal licht hoger in vergelijking met de eerste kwartalen van dit jaar. De effectenprovisies bleven stabiel ten opzichte van dezelfde periode en liggen hoger dan in het derde kwartaal van 2012.

Het kostenreductieprogramma ligt goed op schema. Dit is mede het gevolg van de versnelde afbouw van het aantal medewerkers. De daarmee samenhangende eenmalige lasten beïnvloeden de resultaten in de tweede helft van dit jaar. *Ondanks de reorganisatielasten en de nog altijd relatief hoge kredietvoorziening is de nettowinst over het derde kwartaal licht positief.

**De totale client assets bedroegen ultimo september € 51,8 miljard, een stijging van € 0,5 miljard in vergelijking met ultimo H1 2013. Bij onze private bankingklanten zien we de verschuiving naar vermogensbeheer doorzetten.

***De pro forma Core Tier I-ratio steeg verder naar 12,6%, ten opzichte van 12,5% ultimo H1 2013 en 11,0% ultimo 2012. De fundingratio was stabiel op 77%. Onze stevige kapitaalbasis blijft tot uiting komen in een onverminderd hoge leverageratio van 7,4%.