Herstel Zionsburg [Marggraff landgoed] zonder nieuwbouw er omheen

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-11-2018 | Gewijzigd op: 28-11-2018
Niet zoals hieronder staat [ september 2016] met ook bebouwing met wooneenheden, maar volledig en zonder nieuwbouw van huizen er omheen zal Zionsburg van de Marggraffs worden ijn de oude stijl worden heropgebouwd. Dat is een besluit van het bestuur van de stichting Marggraff. Ook de landerijen en bispercelen van de Marggraffs worden aangepakt en ondergaan een onderhoudsbeurt.
Dat bestuur bestaat uit een zus en een nicht van Ewald Marggraff en directeur Charles de Mooiij van Het Noordbrabants Museum. 
Marggraff bepaalde nog voor zijn dood in december 2003, bepaalde dat zijn bezittingen 200 jaar  in stand moeten worden gehouden. Dat meldt het Brabants Dagblad van 28-11-2018. De eerste steen van die verbouwing zal naar verwacht  voorjaar 2019 worden gelegd.

Villa van de Marggraffs
op landgoed Zionsburg.
De villa in Vught werd door
een brand in december
2003 grotendeels verwoest.

........................................................

Op dit familieportert staan in de achterste rij vlnr: Dirk Sopers en diens echtgenote Louise Sopers-Margraff, Ewald Margraff en dan de gastvrouw en gastheer. Vooraan vlnr.: de ongehuwde Wally Marggraff, Scato Baron Lewe van Aduard, diens echtgenote Corrie Baronesse Lewe van Aduard-Marggraff, mr. Pieter Aghina en diens echtgenote Tedje Aghina -Marggraff.  [foto 1967] 
...............................................................................................

Bericht Eindelijk herstel gebouwen op Zondsburg in Vught  bericht dd. 14september 2016

Herstel, vernieuwing en nieuwbouw met wooneenheden komen in zicht op het  landgoed van de Marggraffs, in park Zionsburg in Vught. Dat maakt het Brabants Dagblad bekend [dd.14092016]. Het project  komt van de stcihting Marggraff, waarin twee familieleden en de beheerder Frits Bevort vertegenwoordigd zijn.
Lange tijd heeft door verwikkelingen onderling en ruzie* over het beheer van de nalatenschap de voortgang van 'een' project voor behoud van he tonroerendgoed op dit markante landgoed  dwars gezeten.

>Zie pagina  Familiegeschiedenis van-Ewald- de Marggraffs dd. 16 december 2008.

 
De ruïne van de -indertijd -markante 
villa van de Marggraffs in park Zionsburg in Vught
.

foto's © paul kriele, 20 april 2006.
 

Het herstelplan omvat een deel restauraties en vernieuwbouw, onder meer van de op 7 december 2003 afgebrande villa naar vijf appartementen en van  de bouw van zeven wooneenheden in he tpark. Bij de te herstellen ingangspoort/hek komt ook nog een nieuwe portierswoning.
Ook de inrichting van het park wordt weer vervolmaakt in de geest van het oude familielandgoed.


Terug naar boven