Podcast: ontluistering 'waardevolle' schilderijen Ewald Marggraff

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-02-2019 | Gewijzigd op: 13-07-2019
In een zesdelige serie via de luisterradio Podcast van de NPO maakte de producer Simon Heijmans en Marion Oskamp aan de hand van documenten en interviews het werkelijke verhaal rond -de dood van - Ewald Marggraff openbaar. Na de brand van Zionsburg, in de vroege morgen van 7 december 2003, zou de toen 80- jarige Marggraff gevlucht zijn voor de brand en zijn omgekomen net achter de voordeur van Zionsburg. De brandweer verbood toen om veiligheidsredenen die deur open te breken.
Het nieuwe relaas is juist omgekeerd. Het gaat om fraude van tientallen schilderijen, waar Marggraff gek op was en die hij bij leven had aangekocht. Zij bleken vals te zijn. De foute kunstlieden wisten toen met  Marggraff een vertrouwensrelatie op te bouwen. Dit soort oplichtingen komt wel vaker bij rijke lui voor, die weinig van kunst kennen, vertelt producer Simon Heijmans. 
Marggraff was dankzij een kunstkenner van een veilinghuis, die hij had uitgenodigd in zijn kennis over zijn collectie van tientallen stukken,  teleurgesteld. Die kenner zag er geen heil in om tot verkoop over te gaan. Voor Ewald Marggraff was dat aanleiding de oplichting te gaan melden.  Daarmee bracht hij zichzelf in gevaar voor die kunstdieven..

Opmerking [upodate van 18-2-2019] : Schilderijencollectie Marggraff buiten het zicht van 'de Overheid' gehouden....
Een bron die zich bij Bastion Oranje aandiende: Het is onjuist wat de kunstdetective  Arthur Brand meldt. De collectie is niet grotendeels in de nacht dat Ewald Marggraff in de vuurzee omkwam, gestolen. De foto's van Brand, uit de vage catalogus van een Amsterdamse galeriehouder, komen van schilderijen die na de brand door de familie uit de kelder zijn gehaald en via een Vughtse rentmeester werden opgeslagen..
Dan is het wel weer mogelijk dat dat deel van de colletie rond 2010  als de 'Kollektie Marggaff  door de familie onder de toonbank te koop is aangeboden....en niet door de dieven. Dat gebeurde om de Belastingdienst te ontwijken. Opnieuw een voor de familie Marggraff kenmerkende actie tegen de overheid...

Vervolg van de oorsronkelijke versie van 12 februari 2019 [uit de podcastserie deel 6]
De reden van de moord op Ewald Marggraff

Die valse schilderijen, én de aankondiging door Ewald aangifte te doen over fraude rond zijn aangekochte schilderijen, zijn voor de criminele kunstlieden de reden om Ewald in zijn huis te vermoorden.  Ewald was in zijn huis op de vlucht van de inbrekers die de valse schilderijen  kwamen ophalen om ze aan de openbaarheid te onttrekken. Zij hebben daarbij Ewald vermoord en Zionsburg in brand gestoken om alle sporen te kunnen wissen.
Door die haast liepen nog enkele werken roetschade op,  aldus vertelt Simon Heijmans in de zesdelige serie 'De brand in het landhuis' NTR Radio  aflevering 6 dd. 09-2-2019.
Heijmans neemt ook mee wat er wel en niet in de nacht van de brand  door politie en brandweer is gebeurd of door hen - aan onderzoek- is nagelaten. Er is dan ook nooit geen verdachte opgespoord, laat staan een proces gestart .
Dat is slechts een deel van het verhaal. Heijmans betrekt ook allerlei relaties, die het geld van de- oorspronkelijke -Marggraffstichting [rentmeester Frits Bevort, vriend van Ewald]  beheren en /of aan de basis staan van nieuw opgerichte stichtingen. 
Nog een belangrijke conclusie is dat de schilderijen niet zijn verbrand en zelfs zijn opgefrist en wel. Daraop zijn ze in een zeven jaar oude catalogus aangeboden. Volgens kunstkenner Arthur Brand, die schat dat het om rond de 150 schilderijen gaat een collectie die is opgebouwd al vanaf vader Loke Marggraff.
Ook de kinderen Angelina en Lodewijk van Tedje  Aghina-Marggraff komen even in beeld. Zij hebben over de zaak geen informatie gegegeven. Lodewijk kon zich wel in het relaas van Simon Heijmans vinden.

Geld uit stichtingen naar Het Noord Brabants Museum
In een vernieuwde stichting, die het cultuurgoed en de landgoederen van Marggraff beheert is een nieuwe bestuur toegetreden.  Daaruit is van  Tedje en dochetr Angela Aghina-Marggraff's haar volmach ontfutseld. Maar ze zijn nog wel bestuurslid.
De Mooij was eerder ook al bestuurslid van de stichting Mastboom-Brosens die het vermogen van wijlen Henri Mastboom beheert. Ook in die stichting zijn in 2016 de statuten omgebogen tot het mogelijk maken geld uit  het vermogen van Mastboom-Brosens naar Brabantse Musea weg te sluizen.

Update dd.18-02-2019  Opmerking  over Marggraff stichting en Lieftensteinstiftung op eerste versie [dd. 12-02-2019] van artikel 'Podcast: ontluistering 'waardevolle' schilderijen Ewald  Marggraff
Voor wat betreft de Lieftenstein Stiftung daarover dient de foutieve tekst van de redactie te worden gecorrigeerd. De Lieftenstein Stiftung is een buiten dit spel [van de Marggraff stichting] staand fonds, indertijd door Ewald opgezet om Nederlandse bestuurders te doneren als zij 'in de geest van de Marggraffs' actief zijn.
Er zijn in de Marggraffstichting drie nieuwe  leden toegetreden, onder meer Charles de Mooij, directeur van Het Noordbrabants Museum. Hierdoor ligt de meerderheid niet meer bij de familie..
Een bron meldt ons ook dat de familie feitelijk  haar bezit uit handen heeft gegeven. De reden kan zijn om zo aan de 66%  [ipv 11% nu] successierechten te ontkomen.Daarmee loopt  zij in de pas met de uitgangspunten van Ewald die het  Rijk ook zo min mogelijk gunde.. :

Vervolg oorspronkelijke versie  van Podcastartikel dd. 12-02-2019
Dat herhaalt zich in de Marggraff Stichting van wijlen Ewald Marggraff, waar  een overeenkomstige statutenwijziging plaats vond. Ook  in deze situatie is geld naar Het Noordbrabants Museum doorgesluisd. Het ging om bedragen van € 53.500 en van € 12.000.
De Mooij zegt daarover in een reactie [via een woordvoerder] dat '...een statutenwijziging past in de geest van de stichting[..]'. Maar feit is wel dat De Mooij als bestuurslid van die Marggraff stichting* de ruimte heeft van de € 80 miljoen Marggraffgelden delen naar  'zijn' museum over kan boeken.
Over die statuten heerst unanieme  instemming door het bestuur, waar moeder Tedje en dochter Angela Aghina de meerderheid hebben verloren.
Overigens blijft herstel van Zionsburg, als een van de uitgangspunten van de stichting en óók voor de familie, recht overeind. 

Update dd. 18-02-2019: Correctie op Bestuur Marggraffstichting
In dat bestuur, zo blijkt, heeft rentmeester Pieck van Hooven de dagelijkse uitvoering. Van Hooven liet het Mastboomhuis tot museum  verbouwen,  zo  overziet Van Hooven ook de verbouw van Zionsburg.
Familie Marggraff nog wel in bestuur Marggraff stichting
Verkeerde inschatting van de redactie was dat moeder en dochter Aghina-Marggraff niet meer in het bestuur van de Marggraff stichting zouden zitten.  
Maar wel heeft de familie de meerderheid in het bestuur verloren door de benoeming van nieuwe bestuursleden. Dat maakte ruimte in de statuten vrij om de doestelling aan te passen waardoor de mogelijkheid ontstond het vermogen soepeler te beheren. ....
 
Ewald Marggraff
*Vught, 1923 - 7 december 2003.
Niet door brand maar door moord omgekomen.
...

Zie ook artikel op deze site 'De geschiedenis van de Marggraffs', artikel dd. 16-12-2008

 


Terug naar boven