Museumdirecteur De Mooij beheert Marggraff-geld voor 'zijn' museum

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-02-2019 | Gewijzigd op: 03-03-2019
Geld uit  stichtingen naar musea

Charles de Mooij, directeur van Het Noordbrabants Museum,  kan sedert zijn bestuursfunctie* van een Marggraffstichtinig geld doorsluizen naar Het NoordBrabants Museum waarvan hij dus directeur is.

*Opmerking: aanvulling op bestuur stichting Marggraff
In dat bestuur, zo blijkt, heeft rentmeester Pieck van Hooven de dagelijkse  uitvoering.  Van Hooven liet het Mastboomhuis tot museum  verbouwen,  zo  overziet Van Hooven ook de verbouw van Zionsburg.

Familie Marggraff nog wel in bestuur Marggraff stichting
Verkeerde inschatting van de redactie was dat moeder en dochter Aghina-Marggraff niet meer in het bestuur van de Marggraff stichting zouden zitten.  Er zijn in de Marggraffstichting drie nieuwe  leden toegetreden, onder meer Charles de Mooij, directeur van Het Noordbrabants Museum. 
Het is wel zo dat  de familie de meerderheid in het bestuur verloren door die drie toegetreden nieuwe bestuursleden. Dat maakte ruimte in de statuten vrij om de doestelling aan te passen waardoor de mogelijkheid ontstond het vermogen soepeler te beheren. ....

Lieftenstein Stiftung In deze lijn dient de foutieve opmerking van de redactie te worden gecorrigeerd. De Lieftenstein Stiftung is een buiten dit spel [van de Marggraff stichting] staand fonds, indertijd door Ewald opgezet om Nederlandse bestuurders te doneren als zij 'in de geest van de Marggraffs' actief zijn.
Een bron meldt ons ook dat de familie feitelijk  haar bezit uit handen heeft gegeven. De reden kan zijn om zo aan de 66%  [ipv 11% nu] successierechten te ontkomen.Daarmee loopt  zij in de pas met de uitgangspunten van Ewald die het  Rijk ook zo min mogelijk gunde.. 
 
Charles de Mooij, directeur van Het Noordbrabants
Museum  en bestuurslid van de stichting die de Marggraffgelden beheert. De Mooij kan via die
stichting geld doorsluizen  naar ' eigen' museum. 


foto © paul kriele,  2 december 2015.
..................................................................................................


In een vernieuwde Marggraffstichting, die het cultuurgoed en de landgoederen van Marggraff beheert is een nieuw bestuur toegetreden.  Daaruit is de  volmacht van Tedje Aghina-Marggraff's ontfutseld. Toegetreden is onder meer Charles de Mooij, directeur van Het Noordbrabants Museum.
De Mooij was eerder ook al bestuurslid van de stichting Mastboom-Brosens die het vermogen van wijlen Henri Mastboom beheert. Ook in die stichting zijn in 2016 de statuten omgebogen tot het mogelijk maken geld uit  het vermogen van wijlen Ewald Marggraff naar Brabantse Musea weg te sluizen. 
Dat herhaalt zich dus in de stichting oorspronkelijk van Ewald Marggraff. In die Marggraffstichting heeft een overeenkomstige statutenwijziging plaats vond. Ook in deze situatie is geld naar Het Npoordbrabants Museum doorgesluisd. Het ging om bedragen van € 53.500 en van € 12.000.
De Mooij zegt daarover in een reactie [via een woordvoerder] dat een statutenwijziging past in de geest van de stichting[..]. Maar feit is wel dat De Mooij als bestuurslid van die Marggraffstichting de ruimte heeft van de € 80 miljoen Marggraffgelden delen naar  'zijn' museum over te boeken.

Over die statuten heerst unanieme instemming door het bestuur, waar geen Marggraff nog zitting in heeft.
Overigens blijft herstel van Zionsburg, als een van de uitgangspunten van de stichting en óók voor de familie recht overeind. 

De Mooij gaf een verklaring over zijn positie naar aanleiding van de Podcast serie op NTR Radio waarin deze financiële aspecten en de gekoppelde functie ter sprake  komen. De Mooij werd daarover aansluitend bevraagd door het Brabants Dagblad.

Twee maanden geleden reageerde De Mooij nog ontwijkend op vragen van Bastion Oranje over diens betrokkenheid bij de familie Marggraff. Over  'hoe dat kwam', haalde hij zijn schouders op.  
Voor het uitgebreide artikel over de podcast [zes] afleveringen 'De brand in het landhuis' klik op  de link.

Terug naar boven