Verkoop landgoed Zionsburg aan BV Marrobel /correctie

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-12-2019 | Gewijzigd op: 08-01-2020
Correctie -na kontakt met woordvoerder Noud Bex- op bericht hieronder.

Het bestuur van de Marggraff Stichting waarin ook de familie is vertegenwoordigd, heeft na het raadplegen van specialisten en na een zorgvuldige afweging besloten om het onroerend goed omwille van risico’s en aansprakelijkheden (denk aan eventuele vallende takken of bodemproblemen) zo veel mogelijk onder te brengen in de besloten vennootschap Marrobel B.V.  

Om in aanmerking te komen voor de ANBI-status konden gelet op de doelstellingen van de Marggraff Stichting niet alle onroerende goederen in Marrobel worden ondergebracht.  Daarom is besloten dat Zionsburg - dat verwijst naar de generatielange verbintenis met de familie én het  meest gezichtsbepalende park is van de Marggraff Stichting - eigendom van de stichting te laten blijven.


Bericht van 18 december 2019   Verkoop landgoed Zionsburg en overige landgoederen van Marggraffstichting
De Marggraffstichting heeft, buiten het landgoed Zionsburg, alle landgoederen en gronden van de stichting verkocht aan de BV Marrobel, de werkmaatschappij waarvan de Marggraffstichting alle aandelen bezit. Het totaal eigendom [700 hectare] staat te boek voor €12,7 miljoen. Maar de marktwaarde is veel hoger dan de boekwaarde. Tegenover die verkoop aan Marrobel staat de ruil van aandelen van € 10 miljoen.
Woordvoerder van de Marggraffstichting Noud Bex zegt hierover dat het bestuur van de Marggraffstichting, waarin ook de familie is vertegenwoordigd, bevoegd is om beslissingen te nemen. Dat is telkens gebeurt in nauw overleg en met instemming van de familie. Zie ++
Ewald Marggraff *Vught, 1923 + 7 december 2003.
.................................................................................

Oude en nieuwe bestuur Het bestuur van de Marggraffstichting bestond destijds uit voorzitter mevrouw Tedje Aghina-Marggraff, zus van wijlen Ewald Marggraff, de inmiddels uitgetreden Tea Kranenburg-Mellema plaatsvervangend rechter in Den Bosch*, Piet de Coninck, museumdirecteur Charles de Mooij en de op non actief gestelde beheerder/ bestuurder van de Marggraffstichting Frits Bevort en diens, eveneens ontslagen bestuurder van Marrobel, Hein Bevort.
Het vernieuwde [najaar 2017] bestuur bestaat, aldus nog Noud Bex uit: mevrouw A.R.C.[Tedje] Aghina-Marggraff als voorzitter, mr. J. C. M. Pommer vice voorzitter, heer Piet de Coninck penningmeester en dr. Charles de Mooij.

Verklaring over een nieuw stichtingsbestuur en de statutenwijziging [De vorming van ] Het nieuwe stichtingsbestuur[najaar van 2017] resp. de aanpassing van de statuten, zijn beiden, zegt Noud Bex, met goedkleuring van de familie Marggraff en haar adviseurs gevormd, resp. doorgevoerd. De reden van die aanpassing waren: het realiseren vaneen good governance, het verkrijgen van de ANBI-status**, het voldoen aan de eisen en wensen van onder meer de gemeente Vught en de provincie Noord-Brabant en nodig om geschillen met de belastingdienst [ zowel stichting als privé] op te kunnen lossen.
Langdoed Marggraffstichting
in Vught,  vanaf Taalkstraat
en vanaf Helvoirtseweg gezien


foto's © paul kriele, 20 april 2006.
 
 

++Toelichting woordvoeder Noud Bex opverkoop. Noud Bex reageert op de vanuit anonieme bron verkregen informatie dat de Marggraffstichting aan Marrobel BV het landgoed Zionsburg en ook alle landgoederen en gronden van de stichting verkocht zou hebben aan Marrobel BV,  dat '...de stichting conform het testament van wijlen Ewald Marggraff tot doel heeft de bezittingen minstens 200 jaar in stand te houden en de natuurhistorische gebieden in eigendom zorgvuldig te beheren. Voor de familie is dan ook het uitgangspunt/grootste wens het herstel van Zionsburg en de instandhouding van de bezittingen'.

Uitleg wat door nieuw bestuur werd doorgevoerd en gerealiseerd [zie onderaan artikel***]

Zaak voorgelegd aan de Ondernemerskamer Amsterdam De Ondernemerskamer in Amsterdam is momenteel bezig hoe het zit met de bestemmingen van miljoenen uit de Marggraffstichting en welke rol de [ex-]bestuurders hebben gespeeld. De uitslag van die rechtszaak wordt medio januari 2020 verwacht.
Noud Bex geeft een meer specifieke uitleg daarover: ‘Het vernieuwde bestuur van de Marggraffstichting heeft de Ondernemerskamer verzocht een enquêteprocedure te starten naar de handelingen van het voormalig bestuurslid B. en een voormalig directeur B. [Zie oud bestuur] Er heerste het vermoeden van grensoverschrijdend gedrag . Omdat er onvoldoende openheid van zaken werd gegeven zag het bestuur zich genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.

**ANBI-status en verplichte openbare informatie Nadeel van de transactie is dat het beheer van de Marggraffstichting, die in augustus 2018 een ANBI-rekening verkreeg, niet langer verantwoord behoeft te worden in haar openbaar jaarverslag. Voordeel is wel dat in de nieuwe opzet de BTW-verrekeningen zijn verbeterd. Noud Bex reageert hierop met: ‘Marrobel BV voldoet aan de wet-en regelgeving. Dat geldt ook voor de wettelijke verplichte informatie. Die informatie is tot en met 2018 neergelegd bij het Handelsregister en dus daarmee openbaar!’

*Vertrek uit bestuur Tea Kranenburg-Mellema Dat de plaatsvervangend Bossche rechter Tea Kranenburg–Mellema uit het bestuur stapte, volgt volgens woordvoerder Noud Bex uit het feit ‘dat…zij de ’ruis’ van de media-aandacht niet verenigbaar vindt met haar reguliere werkzaamheden. Tea Mellema-Kranenburg blijft de stichting een warm hart toedragen en met grote belangstelling volgen’.

*** Wat het nieuwe bestuur heeft doorgevoerd en gerealiseerd -De ANBI-status, oprichting Raad van Toezicht, het samenstellen van de achterstallige jaarrekeningen door externe accountant, het openbaar maken via de website van [samen met de jaarrekeningen] een nieuw beleidsplan. -Marrobel BV beheert als voorheen de onroerend goedzaken, het rentmeesterkantoor Van Hoven & Oomen blijft [vanaf 2007] de uitvoerende zaken verrichten op gebied van onroerend goedbezittingen, landgoederen en pachtzaken. -Het besuur onderzoekt nog of er sprake is van afgezonderd, in het buitenland gestald, familievermogen en ook of de stichting daar recht op heeft. 

Voor de familiegeschiedenis van de Marggraffs zie artikel dd. 16-12-2008 Marggraff

Terug naar boven