Correctie op verkoop onroerend goed Marggraffstichting

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-01-2020 Het bestuur van de Marggraff Stichting waarin ook de familie is vertegenwoordigd, heeft na het raadplegen van specialisten en na een zorgvuldige afweging besloten om het onroerend goed omwille van risico’s en aansprakelijkheden (denk aan eventuele vallende takken of bodemproblemen) zo veel mogelijk onder te brengen in de besloten vennootschap Marrobel.
Om in aanmerking te komen voor de ANBI-status konden gelet op de doelstellingen van de Marggraff Stichting niet alle onroerende goederen in Marrobel worden ondergebracht. Daarom is besloten dat Zionsburg - dat verwijst naar de generatielange verbintenis met de familie én het meest gezichtsbepalende park is van de Marggraff Stichting - eigendom van de stichting te laten blijven.