Ondernemingskamer: Onderzoek wanbeleid financiën Marggraffstichting

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-01-2020 | Gewijzigd op: 16-01-2020
Vandaag,donderdag 16 januari 2020, heeft de Amsterdamse Ondernemingskamer besloten een onderzoek in te stellen die een mogelijk wanbeleid van twee voormalige bestuurders van Marrobel bv* boven tafel moet halen. Dat is een nieuwe, tweede episode, nadat de Kamer al in oktober 2019 bijeen kwam [zie bericht hieronder]. 
Voor dat specieke onderzoek naar mogelijk wanbeleid wordt een aparte onderzoeker benoemd. Marrobel is de werkmaatschappij van de Marggraffstichting en het beheer over de landgoederen doet. 
De Kamer komt tot dit besluit omdat door Marrobel aangeleverde informatie gegronde twijfel heerst over het gevoerde beleid.
De onderzoeker, die zich richt op de periode  3 mei 2012  tot 20 september 2017, heeft vergaande bevoegdheden informatie boven tafel te krijgen en staat in nauw contact met de rechtercomissaris.
Oorspronkelijke aanleiding van deze stappen is het vermoeden van de nieuwe Marggraffstichting van ondeugdelijke verslagglegging, gebrekkige informatieverstrekking en belangverstrengeling door de twee oud-bestuurders over de herboven aangehaalde periode. Aanvankelijk weigerde beide betrokken oud-bestuurders geen openheid van zaken te geven. Maar middels een enquêteverzoek tot de Ondernemingskamer lukte dat wel. 

* Voor oud-bestuurders Marrobel zie artikel hieronder.
Wijlen Ewald Marggraff naar wie
de stichting Marggraff is genoemd.


*Bericht van 18 orkober 2019 Alsnog onderzoek naar de financiële nalatenschap van Ewald Marggraff

Er  komt  een onderzoek naar:  hoe het met het vermogen van de Vughtse grootgrondbezitter Ewald Marggraff is afgelopen. De advocaat Pieter van der Korst van het voorgaande [tot 20 september 2017] bestuur onder leiding van Frits  Bevort en advocaat Berth Brouwer van het huidige bestuur [ vanaf 20 sepetember 2017] te weten Marrobel bv,  dat het erfgoed van Marggraff beheert. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de Amsterdamse Ondernemerskamer. [Bron: Brabants Dagblad dd.18102019]. In het nieuwe bestuur zitten o.a. museumdirecteur Charles de Mooij en directeur Piet de Coninck.
Oud bestuursleden buiten spel gezet
Dat nieuwe bestuur zette in september 2017  het oude bestuur, met vader Frits [directeur] en zoon [bestuurslid] Hein Bevort, buiten de deur.
Aanleiding van de zitting bij de Amsterdamse Ondernemerskamer, die op verzoek van beide advocaten plaats vond, is de onduidelijkheid die er heerst over al of niet ondertekende documenten en briefwisselingen die geen inzicht geven in transacties  en/ of bestemmingen van Marggraffs geld. Daar moet nu [uitspraak over zes weken] uitsluitsel over komen.

Terug naar boven