Onderzoek naar twee ton van Stichting Derdengelden [Marggraff]

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-12-2020 | Gewijzigd op: 01-12-2020
Het Bossche gerechtshof gaat een onderzoek instellen naar de 'verdwenen '€ 198,951,98 van de-eerder ontbonden-  Stichting  Derdengelden van Marggraff*.  De uit- en inkomende gelden werden indertijd gecontroleer/beheerd door de inmiddels overleden jurist Herman Koelink. Dat blijkt des te meer dat Koelink dat bedrag indertijd heeft afgeboekt. Daarmee werd  de Marggraff stichting en haar dochtervennootschap Marobel benadeeld.
Het Hof acht de toenmalige bestuurders Frits en Hein Bevort - vanwege onbehoorlijk bestuur- daar verantwoordelijk voor. Zij hadden actie moeten ondernemen en niet zo maar de stichting Derdengelden moeten ontbinden. Hun advocaat Hans van der Weijst stelt dat niet de Bevorts maar Koelink geld heeft verduisterd. Immers Koelink had het beheer over die gelden.
Eerder stelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant de door Ewald Marggraff aangesteld jurist Herman Koelink daar verantwoordelijk voor.
Advocaat Van der Weijst vindt het onterecht dat de Marggraffstichting het duo Bevort aansprakelijk stelt voor de geldonttrekking. Daarom gaat hij nu in cassatie bij de Hoge Raad. 
* Officiele tekst:
Op vezoek van de Marggraffstichting is 'in rechte heropening' van de ontbonden Stichting Derdengelden. F.Bevort gelast aan de rechtbank in Den Bosch. Doel is om opening van zaken en finacieel herstel van de stichting te verkrijgen. Daarop maakten de oud bestuurders Frits en Hein Bevort bezwaar, maar dat werd door het gerechtshof van tafel geveegd.

Er loopt overigens nog een onderzoek:
Dat tweede juridisch traject, zo staat ook in een persbericht van Noud Bex te lezen, richt zich op de beide [Frits en Hein Bevort] , oud- bestuursleden van Marrobel bv. Dat onderzoek loopt binnen de Ondernemingskamer in Amsterdam. waartoe de stichting Marrobel bv had gericht. De Ondernemingnkamer is van mening dat er gegronde twijfel bestaat over het gevoerde beleid van beide heren. Het onderzoek richt zich op de periode van 3 mei 2012 tot 20 september 2017. Het wachten is nog op de uitslag daarvan.