Steunfonds overheid voor Marggraffgronden

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-01-2010 | Gewijzigd op: 03-02-2010
Rechts boven: Ewald Marggraff die in 7 december 2003  door een brand op Zionsburg overleed.
Het verwaarloosde landgoed Zionsburg in Vught dat nodig gerestaureerd en opgeknapt moet worden
.
foto's © paul kriele, 20 april 2006.

Op voorstel van de provincie gaat een fonds het natuurbeheer van de Marggraffgronden steunen. Het doel is tweeledig: de verwaarloosde natuurgebieden krijgen een oppepper en met de opbrengst van dat fonds kan Zionsburg, dat 130 jaar  [1881] geleden door grootvader Johan Willem Lodewijk Marggraff werd gekocht, worden heropgebouwd.
Over die aanpak bestaat in de familie Marggraf [Ewalds zussen] een meningsverschil, mede uit angst dat het landgoed  onder toezicht van de overheid zou - kunnen - komen. Vandaar dat het er nu als een ruïne bij ligt.

Maandag 1 februari 2010 vindt in het koetshuis van Zionsburg de ondertekening plaats. Aan tafel zitten dan de bestuurders van de gemeenten Vught, Boxtel, St.Michielsgestel, Lith, Maasdonk en St.Oedenrode en de provincie en mevrouw C. Aghina Marggraff een van de zussne van Ewald Marggraff.
Mogelijk dat een van die gronden bebouwd gaat worden. In ieder geval is het fonds gebaat bij de opbrengsten daarvan. 
 kotm  Het gaat onder meer om de landgoederen Elzenburg en Kapellebos in Vugth, Wolvenbos in Vinkel en Wilhelminapark bij Boxtel. 
zie ook de sites over de Marggraffs op Bastion Oranje en van een voormalige huisknecht: de Marggraffs

Inhoud overeenkomst [ingekorte versie]

Gronden Marggraff:
Onder “gronden Marggraff” wordt primair verstaan de Brabantse gronden buiten de bebouwde kom die behoren tot de zes grotere eenheden De Geelders, Wilhelminapark, Kapellebos, Elzenburg, Wolvenbos en Kaathoven en overige relevant benoemde gronden die in eigendom zijn van de Marggraff Stichting (zie de aangehechte kaart Landgoederen Marggraff Stichting). Door de specifieke wijze van beheer door mr. W.F.E. Marggraff in de laatste 50 jaar kan worden gesproken van veelal unieke gebieden zoals in het bijzonder De Geelders.

Hoofddoelen:
- Duurzaam beheer, behoud en ontwikkeling van de gronden Marggraff met behoud en versterking van de huidige ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in lijn met de Toekomstvisie Marggraff-eigendommen en de hieraan ten grondslag liggende verkenningen, studies en visies.
- Continuïteit van het behoud en beheer van de gronden Marggraff als eenheid in eigendom van de Marggraff Stichting waarbij wordt aangesloten bij de doelstelling van de Marggraff Stichting om de gronden minimaal 200 jaar in eigendom en beheer te behouden.

Uitgangspunten:
- Borging en zorgvuldige afstemming van de wijze van beheer, gelet op de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de gronden Marggraff.
- Ten aanzien van De Geelders geldt het uitgangspunt van het door de Stichting handhaven van de specifieke wijze van beheer door mr. W.F.E. Marggraff (in het vervolg te noemen "Niet-Beheer") met uitzondering van het zogenoemde voorpootrecht .


Terug naar boven