Geen bebouwing van stadspark Zionsburg in Vught

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-11-2012 | Gewijzigd op: 05-11-2012
De gemeente Vught heeft besloten geen medewerking te verlenen aan de bouw van twee villa’s op de plek van het koetshuis en evenmin aan de bouw van twee onder één kapwoningen elders op het landgoed Zionsburg midden in Vught.
foto's © paul kriele, 20 april 2006. Zionsburg van de familie Marggraff aan de Vughtse Taalstraat. Het brandde op 17 december 2003 grotendeels af.

Het is met name burgemeester Roderick van de Mortel die zich heeft laten overtuigen door Boudewijn Reijenga, een vroegere vriend van wijlen Ewald Marggraff. Reijenga toont aan dat het hier om het oudste stadspark van Vught gaat en dat het om cultuur historische redenen geen pas geeft dit unieke terrein vol te bouwen. 'Dat mag deze generatie de volgende generaties niet aandoen, ’zegt Reijenga, die al jaren bezig is ten strijde te trekken tegen de valse voorstelling van zaken van de Stichting Marggraff, waarin behalve een fiscalist nog twee gezusters Marggaff* zitting hebben.

De stichting Marggraff heeft namelijk plannen om elders een appartementencomplex te realiseren. Publiekelijk maakt zij bekend daar voor geen financiële middelen te beschikken . Maar dat weerspreekt Reijenga omdat de stichting weldegelijk kapitaal bezit op Zwitserse banken en dat zij landerijen en percelen grond beheert en huizen heeft in Vught en Den Bosch en omstreken. Deze gegevens heeft Reijenga ook aan Van de Mortel voorgelegd....

Reijenga kreeg op 22 oktober j.l. uiteindelijk bericht van de stichting en daarop van de gemeente Vught dat de stichting de plannen heeft laten schieten en nu het koetshuis laat restaureren.

*In de stichting Marggraff hebben zitting de twee overgebleven zusters van Ewald Marggraff, Tedje Aghina-Marggraff en Corrie Lewe van Aduard-Marggraff en nog twee bestuurders.