Berichten over Kasteel Valk

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-05-2010 | Gewijzigd op: 08-01-2013
Kasteel Valk, ofwel het in 1932 door architect H. W. Valk gebouwde woonhuis annex kantoor langszij de Vughterweg.
Het was jaren bewoond door Marinus Merks en zijn vrouw.


foto © gerard monté, 6 september 2003.

Berichten:
Advocaat Danny Snijders nieuwe bewoner kasteel Valk dd. 8 januari 2013.
Opnieuw nieuwe bewoner/eigenaar kasteel Valk 28 mei 2010
Nieuwe bewoner Kasteel Valk.24 december 2008.
Kasteeltje Valk Vughterweg verkocht 3 april 2008.
Recensie boek over architect Hendrik Willem Valk  12 maart 2007. 
Bericht over verschijning oek over architect Hendrik Willem Valk  7 februari 2007.
Aanpak Fort St. Anthonie   4 oktober 2005.
Kasteel Valk nog te koop.. september 2003
Transactie met kasteeltjes  9 augustus 2003
c.v. van H.W.Valk december 2008
foto © gerard monté. 6 september 2003.

Advocaat Danny Snijders nieuwe bewoner kasteel Valk dd. 8 januari 2013.
Danny Snijders nieuwe bewoner kasteel Valk vanaf augustus 2013.
Advocaat Snijders heeft zich in augustus 2013 met zijn kantoor gevestigd in Kasteel Valk aan de Vughterweg.
De op18 april 1975 in Helvoirt geboren Snijders groeide -na een scheiding van zijn ouders -bij zijn moeder op in de Graafsewijk. Danny volgde na het Sint Janslyceum een rechtenstudie en specialiseerde zich in strafrecht, maar koos toch voor een adviesfunctie in het recht ipv als advocaat te gaan opereren.
Advocaat Danny Snijders [*18-4-1975]: in Helvoirt geboren, maar in Den Bosch opgegroeid.

Als hobby heeft Snijders voetbal. Hij is voorzitter van de Stichting 'Geheel mijn Hart' en tevens sponsor van FC Den Bosch en Willem II.

FC Den Bosch-voorzitter wordt kasteelheer
Bart van Hoof directeur van Built to Build, heeft kasteel Valk verkocht aan Bert Kersten.  Kersten, die directeur is van FC Den Bosch en op de Quote-500 lijst staat, gaat er zijn bedrijf Dommelbroeck vestigen.
Built to Build, een dochter van de Groenewoud holding, werd in 2008 eigenaar van het kasteel dat jaren in eigendom verkeerde en bewoond werd door Marinus Merks*. De koopprijs bedroeg toen €  2,75 miljoen, maar het had eerder voor 8 miljoen, te weten Hollandse guldens, te koop gestaan.*

*zie berichten verderop deze pagina.

Nieuwe bewoner Kasteel Valk .24 december 2008.
Oud Basketbaldirecteur Huub van den Boogaard is de nieuwe bewoner van Kasteel Valk, gelegen  langszij de Vughterweg. Van den Boogaard was de mede-oprichter van Nashua en is directeur van Ego Lifestyl. Dat bedrijf hield kantoor aan de Parade, maar daar werd de huur te hoog.
Ego is een assemblagebedrijf en groothandel van/in dure laptops. 
Van den Boogaard [*Eindhoven, 1943] heeft in de jaren 70/80 Nashua/EBBC groot gemaakt. Dat was in de tijd dat van zijn directeurschap[1979-1988]. In een volgend stadium werd Van den Boogaard directeur van HCS Technology [1988-1992]. In december 2003 vestigde de zakenman die ook eens een dip moest doormaken [bij Nashua: afkoopsom van € 600.000  tgv een voor hem gunstige optietransactie, vestigt  zich met een kantoor LifeStyle [ HCS] op de Parade 15. Dat is het pand van Clemens van der Ven met zijn V&V Agents [antiquariaat. Tegelijkertijd kocht hij een appartement  in de Choorstraat /Papenhulst..
Van den Boogaard kwam in 2003, na een zakenavontuur in Nice als directeur van een verkoopkantoor in copieermachines, terug naar Den Bosch als directeur van Tulip Distribution International Holding.

Kasteeltje Valk Vughterweg verkocht 3 april 2008.
Het in de volksmond bekend staand ‘witte kasteel’, ofwel 'Kasteeltje Vlak' is de vorige maand voor 2,75 miljone euro verkocht aan John Groenewoud. Groenewoud, die aan de overkant - op de oude locatie Marechausseekazerne – kantoor houdt, heeft het oorspronkelijke woonhuis van architect H.W. Valk in de verhuur gezet.
Laatstelijk werd dit pand uit de beginjaren 30 bewoond door Marinus Merks van het gelijknamige verzekeringsbureau in de medische sector. Merks heeft ook zijn boerderij, vanaf Den Bosch gezien vooraan op de oude weg naar Gestel, verkocht en is in een bungalow in St. Michielsgestel gaan wonen.
De parkeerplaats aan de westzijde van de Vughterweg, bij Vughterpoort, werd al eerder door Groenewoud van Merks gekocht.
zie hieronder over eerdere verkooppoging Kasteel Valk
'Het kasteelje Valk' de bijnaam voor het oorspronkelijk [in 1932 gebouwde] witte huis van architect H.W.Valk. 2004 foto's © paul kriele, 2004.

In 2004 werd het kasteel, dat in 1932 als woonhuis/kantoor van architect H. W. Valk is gebouwd, zowel de tuinals het fort St. Anthonie opgeknapt. Bij binnenkomst van de stad vanaf het Zuiden is dit een eerste aanblik.

Boek over architect Hendrik Willem Valk  12 maart 2007. 
Over de Bossche architect Hendrik Willem Valk [1886-1973] is onlangs een boek verschenen, dat naast een beknopte levensloop een uitvoerig overzicht van Valks ontwerpen bevat. Onder die opdrachten zijn ook niet uitgevoerde tekeningen. Veel daarvan betreffen huizen, kerken of flats in Den Bosch.
 
De basis van dit boek is de doctoraalscriptie van de Vughtenaar Jan van der Vaart. Die de archieven bestudeerde en interviews had met name met Gérard Valk, naast Henk, een van de zonen van de in Elst geboren zoon van een gemeentesecretaris.
 
Niet uitgevoerd is bijv. het stadhuis van Amsterdam. Aan dit - naar buiten gekeerd - ontwerp en pogingen om genomineerd te worden, is Valk tussen 1936-1954 bezig geweest. Na de eerste selectie [waar Valk buiten viel] ging het Amsterdamse stadsbestuur door met drie uit de prijsvraag geselecteerde inzendingen […].
Voor Valk geldt het jaar 1925 als de omslag. Tot die tijd hield hij zich bezig met volkshuisvesting en daarna veelal kerken, kloosters en pastorieën.
Valk verbouwde in 1937 de villa van Herman van Rijckevorsel in Vught tot raadhuis, wat ook aan de keuze van meubilering en smeed sierwerken is te zien. Overigens staan met nam in Vught meerdere villa’s naar ontwerp van de Bossche architect.
De Betuwenaar betrok twee jaar voor zijn trouwen [1922] eerst in de Verwersstraat 25 en vanaf 1933 met zijn kantoor het door hem in Gelderse stijl ontworpen ‘kasteeltje Valk’. In Den Bosch staan vele huizen [Muntel/Vughterweg/De Vliert], kloosters [Papenhulst, Nemiusstraat], hofjes [Citadellaan] en flats [o.a. Emmaplein].
 
Bij die nieuwe keuze betrok Valk na 1925 uiteenlopende ambachten, waaronder stukadoors, meubelmakers, edelsmeden, schrijnwerkers en decoratieschilders. 
Dat Valk zich meer op kerken ging richten kwam onder meer door het inzakken van de woningbouw. Voor Valk was beton een constructief hulpmiddel, zoals de auteur Van der Vaart het beschrijft.
Het boek, dat een initiatief is van de BONAS, de Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten van Nederlandse architecten en Stedenbouwkundigen met als doel het werk van Nederlandse architecten te inventariseren.

Boek over architect Hendrik Valk 7 februari 2007.
Op woensdag 7 februari 2007 werd in het Bestuurscentrum het boek over architect Hendrik Willem Valk gepresenteerd. De Vughtse auteur Jan van der Vaart geeft een indruk over het leven en het werk [bouwwerken] van de Bossche architect die in 1932 een woonhuis/ kantoor ging bewonen aan de Vughterweg 74. Dit naar Gelderse stijl door hem ontworpen pand kreeg de bijna Kasteel Valk, ook wel het witte kasteeltje omdat toentertijd de stenen nog wit waren. Het staat op een van de bastions van fort Sint Anthonie.

Aanpak Fort St. Anthonie  4 oktober 2005. 
Een van de meest opvallende, maar minst herkenbare foren van de stad, Fort Anthonie, wordt opgeknapt. Die aanpak gebeurt dankzij een subsidie van het Europees fonds voor ecotoerisme. Fort St. Anthonie ligt aan de zuidelijke invalsweg [ Vughterweg] en staat ook wel bekend als het [witte] kasteeltje van architect Hendrik Valk. Die mocht met instemming van de toenmalige burgemeester Frans van Lanschot dit woonhuis annex kantoor op een markant punt van de stad bouwen. Hendrik Willem Valk [1886-1973] woonde tot 1934 in de Verwersstraat. De in Elst geboren ontwerper van veelal –Brabantse/Gelderse kerken en scholen liet er in de jaren 1932-1933 een -naar voorbeeld van een Gelders kasteel- huis bouwen, dat het gezin in 1934 betrok. Met dat bouwplan demonstreerde de architect dat ie ook wel iets anders dan kerken kon bouwen. Fort Anthonie [met vijf bastions] is in 1887 gespitst door de aanleg van een macadam [betonweg], die oorspronkelijk via de binnenkort te sluiten spoorwegovergang en de klinkerweg langs Fort Isabel, naar huisje Ten Halve liep. ‘Het kasteel’ staat op een en de marechausseekazerne stond op de twee andere bastions. Het vijfde, meest zuidelijke, werd al in 1757 gesloopt.
Voor het in de oude staat herstellen van het fort krijgt de gemeente ongeveer 350.000 euro subsidie. Die geldverstrekking verloopt via het project SAPIEN, waarin vijf Europese steden met de Land- en Tuinbouworganisatie en het Midden-en Klein Bedrijf [MKB] participeren met als doel groen in te passen in de stedelijke omgeving.

Kasteel Valk nog te koop 2003
Het 'kasteeltje Valk', ofwel het voormalige woonhuis van architect H. W.Valk aan de Vughterweg, stond in 1998 en staat in 2003 nog steeds te koop.
Kasteel Valk' het kantoor van ' Het Bastion b.v.' waarvan Marinus Merks de directeur en nog steeds kasteelheer is..
Het perceel van oud-architect H.W.Valk stond in de jaren negentig voor 8 miljoen -Hollandse guldens- te koop.

Transactie met kasteeltjes  9 augustus 2003.
Kasteeltje Meerwijk is verkocht aan Crescendo, een investeringsmaatschappij in de Bossche Peperstraat. Tegelijk is het ‘Kasteeltje Valk’ aan de Vughterweg verkocht aan de maatschappij van John Groenewoud. Het eerste werd door een zeer betrouwbare bron bevestigd.
Groenewoud hierover benaderd was na herhaalde pogingen mobiel onbereikbaar.
De verkoop van het 'Kasteeltje Valk' bleek achteraf onjuist.
Eigenaar van ‘Kasteel Valk’ is Merks, directeur van een verzekeringsmaatschappij voor particuliere ondernemers [doktoren e.d.] die zijn project al sedert 1998 [op gulden basis] voor 8 miljoen te koop aanbiedt. Recent zakte de prijs naar 5 miljoen!
Het kasteeltje Meerwijk was ooit een buitenverblijf van een Bossche zakenfamilie maar werd in de jaren tachtig onder de Van Liefvoorts een sexpaleis en staat tegenwoordig meer bekend als een luxe- erotisch –ontspanningscentrum.

Andere eigendommen Merks
Behalve ' Kasteeltje Valk' werd het even noordwaarts gelegen hoekhuis, ook eigendom van 'de kasteelheer.
Merks kocht dat aanvang jaren negentig aan voor een van zijn vrouwelijke [..] medewerksters. Ook bezit hij een stadsvilla aan de Sasse van IJsseltstraat, wellicht bedoeld als vervangend kantoor-woonpand in het geval het kasteel verkocht zou worden, wat echter niet geschiedde.

Vughterweg 49, de voormalige marechausseekazerne,vanaf eind 2008 het advocatenkantoor Van Iersel Luchtman. Vughterweg 12
foto's © paul kriele, 16 mei 2003.

Sedert kort [april 2003] is Marinus Merks ook eigenaar van Vughterweg nr. 12 , een tussenwoninkje. Er is jaren over gedaan om die tussénwoning te renoveren. Het belendende pand [nr.14] behoort ook tot de onroerend goedportefeuille van Merks.
Hoewel twee jaar geleden het oorspronkelijke woonhuis van architect Hendrik W.Valk voor acht miljoen gulden te koop stond, is het toch in eigendom gebleven van Merks die wat verzekeringen betreft zich richt op specialisten.
Merks is ook kunstliefhebber en plaatste in zijn tuin aan de Vughterweg een paard van de kunstenaar Dumourit.

Het pandje Vughterweg 12 leek aanvankelijk voor eigen gebruik te zijn. Maar in mei 2003 stond het pandje voor 625.000 euro k.k. te koop bij Smit en Van Tartwijk. Inmiddels- juni 2004- is het pandje gekocht door Toon Pijenburg en diens vrouw Maartje Frenken.
Frappant is dat in dit rijtje huizen ook Vughterweg 8 te koop staat. Dat was het woonhuis van de familie Groot waarvan de vrouw enkele modehuizen exploiteert. Mogelijk is dat een nieuw object voor een complete Merks-gevelrij? Het gezin verhuisde in 2004 naar België.
Vughterweg 22 werd door Rens den Otter gekocht, maar die zette het  -na renovatie -na een lange tijd van leegstand, in de verkoop. Het is sedert voorjaar 2009 bewoond.

C.V. van Hendrik Wilem Valk [1886-1973]
De in Elst geboren Hendrik Willem Valk vestigde zich in Den Bosch ten tijde van het Rijke Roomsche Leven toen er veel katholieke kerken en scholen werden gebouwd. Dankzij burgemeester Frans van Lanschot, die een mooi ontwerp voor Fort Anthonie wel aansprak,  kreeg Valk een stukje grond ten Oosten van de weg naar Vught. Dat lag op een deel van Fort.
St. Anthonie.
Dat Hendrik Valk geboortig was  in Gelderland is terug te zien in de Gelderse elementen in zijn ontwerpen, zoals het kasteel aan de Vughterweg met zijn Gelderse verzonken kasteelvensters en dikke .muren.
Maar ook in die tijd was er crisis, de jaren 30 crisis, waarin ook 'het geld op was', aldus zoon Gerard Valk [*1922].

Vader  begon in 1918 in Venlo, de woonstad van zijn moeder. Maar Den Bosch was evenmin onbekend bij de familie. Henri Bogaerts, grootvader van grootmoeders kant, was fitliaalhouder van de drukkerij in de St. Jorisstraat 12. Daar werd de Katholieke Illustratie uitgegeven. Maar Hendrik Valk kwam na heel wat omzervinge, pas kort na de moblisatie van 1914-18 in Den Bosch te wonen. Eerst op kamers en vervolgens in de Verwersstraat  25. 
Vanaf het gereedkomen  van de nieuwbouw aan de Vughterweg in februari 1934 tot aan zijn overlijden in 1973  heeft vader in zijn villa aan de Vughterweg gewoond. 
opdrachten
Zoals gezegd kreeg vader Valk opdrachten voor de bouw van katholieke kerken en scholen en  ook van particulieren.Deze welgestelde ondernemers lieten bij Eindhoven of in het Gooi hun woonhuizen bouwen. Met het ontwerp van 'kasteel Valk' had vader willen aantonen dat ie nog wel wat anders kon dan alleen scholen en kerken bouwen..
 In Den Bosch zijn van Valk bekend: Nemiusstraat zuidzijde, Citadedelhofje, Geert van Calacarplein, woningne inde Van Normeborghstarat, de Bartjeskerk en de flat op het Emmaplein.
Ook de restauartie/nieuwbouwgevels van de kantoorpanden van F.  van Lanschot bankiers uit 1954, zijn een ontwerp van de 'Bossche'  architect Valk.


Terug naar boven