Containers vervuilen tankstation vanarch. Meijlink

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-05-2003 In weerwil van de inspanningen voor het behoud van het vooramlige benzinestation aan de Vughterweg staan er ineens een tiental containers rorndom het vervallen gebouwtje.
De NS is bezig met reparaties aan de rails naar tussen Den Bosch en Tilburg/Eindhoven.
Daarvoor zijn grote kiezels nodig. Die zijn door Schavenmakers uit Beverwijk in containers aangevoerd en voorlopig op de Vughterweg met de grens van de Bosscheweg geparkeerd..

Het tankstation ontsierd door een tiental containers van de Spoorwegen.
 
foto's © paul kriele, 16 mei 2003.

De vooruitzichten zijn dat het tankstation van architect Meijlink 50 meter zuidwaarts, op het grasperk, wordt herplaatst.