Platanen langs de Vughterweg ziek

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-05-2011 | Gewijzigd op: 09-05-2011
Door een Masariaschimmel zijn diverse bomen aan weerszijden van de Vughterweg aangetast. Die paddestoelachtige schimmel zet zich vooral op de bovenste takken af, vertelt Wouter Schulp van Cobra Boomadviseurs. Die aantasting kan uiteindelijk leiden tot takbreuk.

Momenteel is het 'Cobra Boomadviseurs' bezig met een inspectie en fotografische vastlegging om de ernst en vooral de omvang van de ziekte te kunnen beoordelen. Dan pas kan de gemeente overgaan tot maatregelen die zelfs - om veiligheidsredenen- tot het kappen van de platanen  kan leiden.

Boven: Wouter Schulp, afgestudeerd 'Boom en natuurbeheer' aan het Hervion in Velpen, toont de paddestoelachtige schimmel Masaria. Deze heeft zich op de  - bovenste - takken van de platanen aan de Vughterweg afgezet.
Boven: Op de monitor is te zien hoe vanuit een robot in de toppen van de bomen foto's worden gemaakt.

foto's © paul kriele, 4 mei 2011.

Wouter Schulp: ‘De Masaria is in 2007 voor het eerst in Nederland geconstateerd. De schimmel nestelt zich steeds in de kroon van de boom, zoals op de Vughterweg. Dat leidt uiteindelijk tot houtrot. Na ongeveer drie maanden breken de aangetaste takken af. De ziekte in de Vughterwegplatanen is bij bij de gemeente bekend.

De gemeente reageert met: 'Het betreft hier een nulmeting. 17 mei volgt het snoeien in aanwezigheid van Cobra Boomadviseurs. De bomen op de Vughterweg worden nauwlettend in de gaten gehouden.'