Stremming door snoeien platanen Vughterweg

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-05-2011 | Gewijzigd op: 16-05-2011
Bericht van 16 mei 2011: PlatanenVughterweg worden gesnoeid.
Vanaf 17 mei 2011 worden vanaf de Vugterbrug tot en met de Isabellalaan de platanen gesnoeid.

foto © paul kriele, 11 januari 2011.

De gemeente laat vanaf dinsdag 17 mei 2011 de platanen langszij de Vughterweg snoeien.  Door de werkzaamheden krijgt het verkeer nog maar één rijbaan ter beschikking.
Enige jaren geleden zaten er ook rotte takken in de boomkruinen. Dat is nu ook weer zo. Door te snoeien, wat  so wie so om veiligheidsredenen moet gebeuren , kunnen we onderzoeken wat er aan de hand is, zegt een gemeentewoordvoerder.

Bericht van  4 mei 2011: Masariaschimmel in Platanen Vughterweg
Door een Masariaschimmel zijn diverse bomen aan weerszijden van de Vughterweg aangetast. Die paddestoelachtige schimmel zet zich vooral op de bovenste takken af, vertelt Wouter Schulp van Cobra Boomadviseurs. Die aantasting kan uiteindelijk leiden tot takbreuk.

Momenteel is het 'Cobra Boomadviseurs' bezig met een inspectie en fotografische vastlegging om de ernst en vooral de omvang van de ziekte te kunnen beoordelen. Dan pas kan de gemeente overgaan tot maatregelen die zelfs - om veiligheidsredenen- tot het kappen van de platanen  kan leiden.

Boven: Wouter Schulp, afgestudeerd 'Boom en natuurbeheer' aan het Hervion in Velpen, toont de paddestoelachtige schimmel Masaria. Deze heeft zich op de  - bovenste - takken van de platanen aan de Vughterweg afgezet.
Boven: Op de monitor is te zien hoe vanuit een robot in de toppen van de bomen foto's worden gemaakt.

foto's © paul kriele, 4 mei 2011.

Wouter Schulp: ‘De Masaria is in 2007 voor het eerst in Nederland geconstateerd. De schimmel nestelt zich steeds in de kroon van de boom, zoals op de Vughterweg. Dat leidt uiteindelijk tot houtrot. Na ongeveer drie maanden breken de aangetaste takken af. De ziekte in de Vughterwegplatanen is bij bij de gemeente bekend.

De gemeente reageert met: 'Het betreft hier een nulmeting. 17 mei volgt het snoeien in aanwezigheid van Cobra Boomadviseurs. De bomen op de Vughterweg worden nauwlettend in de gaten gehouden.'

Terug naar boven