Pompstation Vughterweg niet dankzij gemeente behouden

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-02-2012 | Gewijzigd op: 28-02-2012
Het bewuste pompstation, gelegen precies op de grens van Vught en Den Bosch, is niet dankzij de gemeente Den Bosch bewaard gebleven en gerestaureerd*.
De gemeente zag aanvankelijk niets in behoud van dit bouwwerk uit 1933. Sloop stond op de agenda van 2000.
 
In mei 2010 werd dit 'denkstation'van Emma Solutions op een receptie door burgemeester Rombouts ingewijd.
foto © paul kriele, 28 mei 2010.

Het ding stond in de weg voor de aanleg van de Randweg/Gementweg. Het bestemmingsplan kon niet worden aangepast. ‘Het heeft al jaren gekost en de gemeente wil dat plan niet meer ter discussie stellen‘… ‘.

Maar toen vanuit de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het pompstation alsnog to monument werd verklaard ging Den Bosch overstag. Ook de stichting ‘s-Hertogenbosch Monumentenzorg heeft hierbij gelobbyd en de gemeentelijke monumentencommissie overgehaald.

Dan wordt in juni 2008 het gebouwtje met inzet van zwaar geschut door een dieplade rop een paar honderd transportwielen verplaatst. Dat geberut op kosten van de gemeente die het bouwwerk laat restaureren.
Daaraan voorafgaand heeft er nog een grondruil plaats gevonden met de gemeente Vught, zodat het station op Bosch grondgebied kwam te staan.

Het pompstation dat dateert van 1933 en een ontwerp is van architect A. Meijlink sloot in 1998 omdat het niet voldeed aan de milieueisen.
Bovenstaande feiten zijn ontleend aan het werkstuk ‘Van Tankstation tot monument’ van ir. Berry Hurkmans en eind 2010 bewerkt door Peter Boumans, studenten aan de Hogeschool Utrecht

* Reactie van auteur Berry Hurkmans op nalatigheid gemeente
'Ik dat "de gemeente" uiteindelijk best trots mag zijn met het resultaat. Ik denk dat sinds 2000 het toenmalige College  van B&W gedurende het traject van samenstelling is veranderd. In elk geval is in 2003 een verzoek aan de Rijksdienst gedaan om het tankstationnetje te mogen verplaatsen. In 2004 laat de gemeente een haalbaarheidsstudie doen voor het verplaatsen en restaureren van het gebouwtje.'

Zie korte versie van artikel Berry Hurkmans  
Zie ook artikel Verhuizing monumentaal pompstation dd. 3 juni 2008.
en artikel Opknapbeurt pompstation begonnen dd. 14 oktober 2009