Aanpak Fort St. Anthonie

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-10-2005 | Gewijzigd op: 05-11-2012
Een van de meest opvallende, maar minst herkenbare foren van de stad, Fort Anthonie, wordt opgeknapt. Die aanpak gebeurt dankzij een subsidie van het Europees fonds voor ecotoerisme. Fort St. Anthonie ligt aan de zuidelijke invalsweg [ Vughterweg] en staat ook wel bekend als het [witte] kasteeltje van architect Hendrik Valk.
Hendrik Willem Valk, die  in de jaren 30 woanachtig was in deVerwersstraat, mocht met instemming van de toenmalige burgemeester Frans van Lanschot op een markant punt van de stad bouwen een woonhuis annex kantoor bouwen.
Voor het in de oude staat herstellen van het fort krijgt de gemeente ongeveer 350.000 euro subsidie. Die geldverstrekking verloopt via het project SAPIEN, waarin vijf Europese steden met de Land- en Tuinbouworganisatie en het Midden-en Klein Bedrijf [MKB] participeren met als doel groen in te passen in de stedelijke omgeving.


 
Fort Sint Anthonie hestelwerkzaamheden .
 
  foto © paul kriele, 1 november 2006

Hendrik Willem Valk [1886-1973] woonde tot 1934 in de Verwersstraat. De in Elst geboren ontwerper van veelal –Brabantse/Gelderse kerken en scholen liet er in de jaren 1932-1933 een -naar voorbeeld van een Gelders kasteel- huis bouwen, dat het gezin in 1934 betrok. Met dat bouwplan demonstreerde de architect dat ie ook wel iets anders dan kerken kon bouwen. Fort Anthonie [met vijf bastions] is in 1887 gespitst door de aanleg van een macadam [betonweg], die oorspronkelijk via de binnenkort te sluiten spoorwegovergang en de klinkerweg langs Fort Isabel, naar huisje Ten Halve liep. ‘Het kasteel’ staat op een en de marechausseekazerne stond op de twee andere bastions. Het vijfde, meest zuidelijke, werd al in 1757 gesloopt.

Kasteeltje Valk aan de Vughterweg.

foto © paul kriele, 2004