De Dieze

De Dieze is de uitloop van Aa en Dommel nabij de Citadel. Vandaar -vanaf de Diezebrug - stroomt  de Dieze naar Engelen en gaat daar over naar de Maas.
De Binnendieze is het geheel van waterlopen binnen de stadsmuren als meander van Aa enDommel. 


Artikelen binnen de categorie De Dieze:

Geen artikelen onder de categorie opgenomen