Tijdreiziger: Uitslag BQ-test in Week van het leren

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-09-2007 | Gewijzigd op: 23-09-2012
Maandagavond 24 september 2007 zijn tijdens de Bossche BQ-test in de ‘School voor de toekomst’ acht winnaars uit de bus gekomen die door mogen naar de finale op de Avond van de Geschiedenis op 17 oktober 2007 in de BAM.
[[Hieronder het bericht ' BQ tets ook via internet'  dd.  5 september 2007]

De quiz, die op een speelse manier geleid werd door Piet Lathouwers en Frans van Gaal, telde 62 deelnemers, afkomstig uit diverse Bossche geledingen, maar waren niet, zoals op de 1e editie, naar bijv. Bosschenaar, ambtenaar of Boschloog ingedeeld, maar in groepen van [4 ] kleuren.
Volgens mede-jurylid Nort Lammers waren de vragen dit keer ‘...breder over de onderwerpen verdeeld en scherper’.
De laagste score uit 50 vragen in deze groepen was een gemiddelde van 24,3 [kleur blauw] en de hoogste 29 [groep rood].
Uit die kleurgroepen kwamen als winnaars te voorschijn:
-de 5e plaats [33 pnt.] een ex equo: Hans Tervoort [vorig jaar als 1e geëindigd], Ruud Schouten en Guus Smits.
-de 4e plaats [34 pnt.]:Theo van de Broek, Bert Koenen, Bernhard van de Heijden en Ton de Coster.
-de 3e plaats [35 pnt.]: Harry van Haren, die deze plaats deelt met Margot Scheepens [Boschloog]. 
En als uiteindelijke winnaar 1e Hans Goossens [stadsgids] met 37 pnt.
Ook uit de deelnemers via internet kwam een winnaar: Ton van de Mortel [voorheen radio&tv] met 33 pnt.
De winnaars van de BQ-test, afgeleid van Bossche Intelligentie Quotiëntietest, Hans Goossens [l.], Harry van Haren [r.] en Margot Scheepens.
 

foto © peter van gogh, 24 september 2007.
 

Wethouder Jetty Eugster die met een woordje over de betekenis van ‘leren’ de aftrap deed, verklaarde dat leren gezien moet worden als zich ontwikkelen. Naast leren kan dat ook betekenen: inhalen of bijspijkeren, zoals bij een taalachterstand, of iemand die analfabeet is.
De eerste zeven plus de internet winnaar gaan door naar de finale op 17 oktober 2007.
In de pauze traden Coen & Coen op, twee studenten aan de TheaterAkademie van het Koning Willem 1–College.
  
Bossche IQ-test ook via internet , 5 september 2007. 
De BQ test, zoals de variant op de nationale IQ test heet, is ook te volgen via internet Uit deze 2e editie [24 september 2007] volgen daardoor 2 winnaars.
Bosschenaren, ook die in het buitenland wonen, kunnen individueel of als groep meedoen. Dit jaar kent een dubbelthema: Straten en pleinen, dat van de Tijdreiziger is overgenomen en Leren en Werken dat is afgestemd op de Week van het Leren.
De digitale deelnemers kunnen, na het invullen van de test, via internet de quiz in de zaal volgen.
De winnaars van beiden zijn genomineerd om aan de Geschiedenisquiz, die enkele weken later plaatsvindt, deel te nemen.
Deelname aan de zaalquizen via internet: BQtest@kw1c.nl BQtestinternet@kw1c.nl  


Terug naar boven