Intocht Driekoningen

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-01-2015 | Gewijzigd op: 05-01-2015
Om half vijf zondagmiddag 4 januari 2015 vertrok vanaf Hotel Central de Driekoningen naar de Sint Zij waren gezeten op hun kamelen en werden voorafgegaan door een kudde schapen, de Oude Schuts, 'De Koninklijke' en de H. Familie, te weten Jozef, Maria en het kindje Jezus.

De Drie Wijzen uit het Oosten: Balthasar, Caspar en Melchior zagen er - gezeten op de kamelen- indrukwekkend uit. De eerste stop op de route naar de Sint Jan was het stadhuis, waar  burgemeester Ton Rombouts werd opgehaald. niet nadat er een kleine toespraak werd gehouden en het Driekongenlied werd gezongen onder leiding van Jacques Henderson.

Bijbelverhaal
Het bijbelverhaal luidt dat Jozef en Maria met hun kindje [de  nieuwe koning van Juda] op de vlucht zijn voor de koning van Egypte, Herodes, die alle pas geboren kinderen, die hij als een mogelijke koning beschouwt, wil doden. Om aan die daad te ontkomen vluchten Jozef en Maria op een ezel weg uit  Egypte. De Drie Koningen gaan ook op zoek om juist de nieuwe koning te gaan aanbidden en hem met geschenken te eren. In hun zoek tocht volgen de Drie Koningen de ster van Bethlehem, waar de stal/herberg met het pas geboren kindje Jezus, dat in een kribbetje ligt, staat.

 
   
 De pages met daarachter de drie Koningen die op hun kamelen werden geholpen. De pages droegen de geschenken myrre, wierook en goud.  
   
 Vanaf het stadhuis sloten soms prachtig aangeklede kinderen zich aan bij de stoet
 
 foto's © paul kriele, 4 januari 2015.

Tijdens de Driekoningenintocht werden de koningen begeleidt door een grote Oosterse hofhouding, de Koninklijke Harmonie, de Oude Schuts, een kudde schapen met herder en Jozef, Maria en het kindje Jezus.
Jelle Amersfoort, musicus, componist en televisiepresentator, nodigde op het bordes van het stadhuis  burgemeester Rombouts uit  om door de Bossche straatjes de ster, die naar de Sint Jan wees, te volgen.
.
   
Bordes stadhuis.
foto's © paul kriele, 4 januari 2015.
 vlnr burgemeester Ton Rombouts, een dienaar, voorzanger Jacques Henderson en presentator Jelle Amersfoort.

Van het stadhuis vertrok de stoet door de Bossche
straatjes - de ster volgend- naar de Sint Jan.
foto's © paul kriele, 4 januari 2015.

In de Sint Jan werden de bezoekers door hulpbisschop Rob Mutsaerts en kapelaan Patric Kuis verwelkomd. Na afloop kregen de kinderen in het Winterparadijs chocolademelk.

Samenkomst in de Sint Jan


Boven: Maria en Jozef die
een herberg vonden in de Sint Jan..De familie bestaat uit leden van de carnavalsvereniging Gère Weg: Maria is Evy Zimmerman en Jozef Iwan Zimmerman mrt hun  negen maanden oude dochtertje Julia.
En na afloop chocolademelk op het Winterparadijs.

fioto's © henk van esch, 4 januari 2014.
   
.

Terug naar boven