Driekoningen brengen geschenken mee voor de arme kinderen

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-12-2015 | Gewijzigd op: 02-01-2016
De intocht van de Driekoningen start op zondag 3 januari 2016 /16:30 uur op de Markt tegenover Hotel Central en trekt via het stadhuis naar de St.Jan, alwaar een kindvriendelijke viering plaatsvindt. Er worden daar Kerst- en Koningsliederen gezongen en bisschop Hurkamns sluit af met een korte overweging en een zegengebed. Jelle Amersfoort, musicus, componist en televisiepresentator, treedt tijdens de intocht en de viering in de St.Jan aan als Grootmeester.


Sint Jan

De Tafel van de H. Geest, zoals het vroeger
was. Daarop werden voor de armen
broden en word3en tegenwoordig cadeaus neergelegd
.

foto © paul kriele, 2 januari 2016.

Nieuw dit jaar is dat de koningen geschenken bij zich hebben voor arme kinderen. Gevraag wordt aan de kinderen die meelopen om iets [speelgoed] van hen zelf mee te brengen en achter te laten in een kar die klaar staat op de markt  of op een tafe in de Sint Jan*. 

 

-De Markt
Op hun kamelen worden de Koningen omringd door een grote Oosterse hofhouding. Ook dit jaar bestaat de stoet uit onder meer ruiters, pages, hofdames en herders met schapen. De Koninklijke Harmonie en leden van het Schuttersgilde ‘De Oude Schuts’ zijn eveneens onderdeel van de intocht.

-Rechts
In de Sint Jan vindt een kindvriendelijke viering plaats.
Daar kunnen ook de meegebrachte geschenken worden afgegeven.
foto's © frans Artz, 8 januari 2012.
 

Nieuw element in opzet Driekoningen
Nieuw is dat de Drie Koningen geschenken meenemen voor het Kind in de Kribbe: goud, wierook en mirre. Aan alle jeugdige deelnemers wordt gevraagd om verkleed als Koning te komen en een eigen 4e Geschenk [bijv. speelgoed] mee te nemen.
De Stichting heeft alle scholen in ’s-Hertogenbosch en omgeving alsook de kinderopvang benaderd met het verzoek deze inspanning te ondersteunen.

Tafel van de H.Geest
Als voorbereiding op de intocht wordt de *Tafel van de Heilige Geest teruggeplaatst in de Sint-Jan dichtbij de ingang van de Kerststal. Geschenken kunnen vanaf 28 december op deze tafel worden achtergelaten. Op de Markt voorafgaande aan de intocht op 3 januari kunnen de geschenken ook afgegeven worden bij een speciale 4e Geschenk-kar.

*Deze Tafel van de H.Geest stond in de Middeleeuwen in de Sint-Jan en was de voorloper van het latere Geefhuis aan de Hinthamerstraat en de huidige voedselbanken.

Na afloop vindt  in het Winterparadijs de aanbieding van het Geschenk plaats met minister Jet Bussemaker, commissaris van de Koning Wim van de Donk en burgemeester Ton Rombouts.

**Op het Winterparadijs wordt warme chocolademelk uitgedeeld.


Terug naar boven