Start Bossche Boekenweek

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-03-2008 Vrijdag 7 maart 2008  werd in een volle zaal van TheateradParade de aftrap gegeven van de 'Bossche Boekenweek'. Dat festijn organiseren jaarlijks, onder het motto Ontmoetingen met schrijvers m/v, het Brabants Dagblad, de Openbare Bibliotheek, de gemeente als gastheer en Boekhandel Selexyz [Heinen].
 
Een ontvangst met een walking dinner in het Bestuurscentrum.
Vlnr. ondermeer Joop Daalmeijer, hoofdredacteur bij de Wereld Omroep en echtgenoot van Maartje van Weegen [r.]. die in 2001 de gesprekken tussen de auteurs onderling leidde. 
De traditionele statiefoto bij Boekhandel Heinen met- vooraan links -interviewer Theo Verbruggen en naast hem Suzanna Jansen. Midden Jan Siebelink en links bovenin Arthur Japin en rechts boven Douwe Draaisma.

foto's © paul kriele, 7 maart 2008.

Nos-verslaggver en oud 'Gestrikt' presentator [Omroep Brabant] Theo Verbruggen [zie hieronder] was dit maal de interviewer, een taak die de alerte Bossche journalist met verve, gespitst en met een vleugje humor volbracht. Verbruggen die niet opzag tegen de omgang met de auteurs, maar meer nog zenuwen had vanwege de grote zaal voor hem, gaf de ene keer veel ruimte aan met name Jan Siebelink en kokketeerde een ander moment met de ijdele Arthur Japin, die zich nog meer gedroeg als een acteur [een oude wens van Japin], dan als auteur.

In het gesprek met Suzanna Jansen, als vervangster van de zieke Judith Koelewijn, legden beiden veel gevoel en emoties. Dat kwam door het boek Het Pauperparadijs, waarin Jansen de familiegeschiedenis van haar voorouders beschreef die in de negentiende eeuw vanuit de Jordaan, waar zij zelf onlangs een huis had gekocht, naar een heropvoedingskamp in Veenhuizen werden gezonden om daar door beloning, straf en werken [landontginning] tot 'betere mensen te worden'. Het meest heikele bij de uitwerking van haar onderzoek vond Jansen het schrijven over de belevenissen, gewoonten en denkwijzen van haar familie. Daarover was in de archieven niets terug te vinden.. 

Geen speld kreeg Verbruggen echter in de woordvloed van de spraakwaterval en pas 70 geworden Jan Siebelink, van wie [zo bleek uit een handopsteken] de meesten in de zaal 'Knielend op een bed violen' bezitten en ook hadden gelezen. Van Douwe Draaisma [*1953] kreeg de zaal wat adviezen om het geheugen wat op peil te houden. Juist omdat 'het leven sneller gaat als je ouder wordt'. Daarnaar refereert, zoals bekend, het thema van deze Boekenweek. Draaisma: Men kan best een vitamientje gebruiken, maar een overtdosis helpt niet, evenmin een training door bridge of dammen, zoals zoals Tom Sijbrands dat praktiseert. 

Draaisma eindigde met de geruststelling, dat de kans op dementie toeneemt met de leeftijd, maar eenmaal boven de 65 is dat nog maar bij 5% van de ouderen het geval.'   

Welkom in Bestuurscentrum
Tonny van der Meulen verwelkomde de gasten - voor het eerst in het Bestuurscentrum - waar zij een walking dinner kregen aangeboden. Alles wordt u vanzelf thuisbezorgd,' zei de spreker, die ook aangaf dat de lijst van genodigden was opgeschoond omdat de absenties toenamen. 'Die zijn nu van hun structurele aarzeling verlost,' aldus spreker die namens de organisatoren [Stichting de Brabantse Lezer m/v'] ]zei trots te zijn '..op dit gezelschap van eminente hoogheden'.
VdM excuseerde Judith Koelwijn die door ziekte was verhinderd en leidde SuzannaJansen in, wier cv-tje slechts op een A-viertje in uw programmaboekje is ingesloten. 'In 1982 was ik in Den Bosch nog een los inlegvel,' citeerde vdM haar.

Suzanna Jansen -Het Pauperparadijs- die Judith Koelewijn verving.
Rechts tijdens haar voorleessessie.
 
foto's © paul kriele, 7 maart 2008
 Douwe Draaisma gaf enkele goede adviezen om het geheugen 'op peil' te houden.   Arthur Japin gedroeg zich als ware hij een acteur.De keuze voor dat beroep bleek een jeugdwens voor hem geweest te zijn.
foto's © paul kriele, 7 maart 2008.

Na Van der Meulen trachtte wethouder voor Cultuur Rodney Weterings , zoals hij zei '..het moeilijke thema onder woorden te brengen'. Het jongste lid van het College had bij een rondgang bij -de wat oudere- collegae uitspraken over het thema vastgelegd:
- de dag na je huwelijk ben je 7 dagen ouder
- huwelijk rijmt op gruwelijk en afschuwelijk [naar Adriaan Roland Holst] 
-soms dreigen mijn herinneringen mijn verwachtingen te overwoekeren 
-ik schrok toen ik in mijn adressenboekje keek dat de meeste namen van dokters zijn
-Ik ben op een leeftijd aangekomen dat ik eerst mijn gehoorapparaat moet pakken, voordat ik mijn bril kan vinden.
Maar voor de 38-jarige Weterings blijft gelden, dat je ouder worden - een relatief begrip- plezierig hanteerbaar moet maken. 

Theo Verbruggen in gesprek met Jan Siebelink, maar de interviewer behoefde in deze scene weinig te zeggen.. dankzij de aaneenschakeling van anecdoten van Siebelink uit zijn leerlarentijd op het Mauritscollege in Ede Arnhem.  foto's © paul kriele, 7 maart 2008


Bossche boekenweek in teken ouderdom 11 februari 2008.  
NOS-verslaggever Theo Verbruggen is, zoals aangekondigd [Bastion Oranje, 3 augustus 2007] de presentator van de opening van de ‘Bossche’ boekenweek 2008.
Als gasten ontvangt Verbruggen op vrijdag 7 maart in TheateradParade schrijvers die met hun werk aansluiten bij het thema ‘Van oude en nieuwe dingen die voorbij gaan’.
-Arthur Japin van ‘De Overgave’, handelend over een vergevingsgezinde moeder.
-Jan Siebelink van o.a. ‘Knielen op een bed vol violen’, die vandaag 70 jaar wordt en gast is bij Pauw en Witteman.
-Douwe Draaisma met haar boek ‘Ouder worden’, alsof de tijd steeds sneller gaat..
-De door ziekte verhinderde Judith Koelemeyer van o.a. ’Het zwijgen van Maria Zacharia’, waarin de ervaringen [over ouder worden en de opvoeding] van de familie rond een demente oma worden beschreven.
‘Ontmoetingen met schrijvers’ is een samenwerking tussen de Gemeente, Boekhandel Heinen, het Brabants Dagblad en TheateradParade.
De nationale boekenweek loopt van 12 t/m 22 maart 2008.


Terug naar boven