Zuidwalkwartier

Zuidwalkwartier is de wijk die begrensd wordt door de Zuidwal, Oude Dieze, Verwersstraat, Waterstraat en Prins Bernhardstraat. Voor dit gebied is in december 2008 globaal een herinvulling opgesteld die nog op tal van gebieden uitwerking vraagt. Doel is meer aansluiting bij de binnenstad en een verbeterde architectuur te realiseren.

Laatste artikelen binnen de categorie Zuidwalkwartier:

Bestemming HuisvBewaring/PaleisJustitie dichterbij

Bestemming HuisvBewaring/PaleisJustitie dichterbij

Gepubliceerd op: 15-01-2009 | Gewijzigd op: 0
Jonge professionals hebben twee dagen gebrainstormd over de toekomst van het Huis van Bewaring en Paleis van Justitie, twee tegengestelde panden: het ene een gesloten gevangenis dat neigt naar beleving het andere meer open dat vraagt om een bestemming in de geest van zingeving. De sessies stonden onder leiding van Rob de Haas, docent vakgebied ‘Faciliteren creatieve processen’. De opdracht luidde voor die twee gebouwen een creatief concept te bedenken, maar zeker niet tot een concrete invulling te komen, alhoewel die tijdens de door Marc van Doornewaard geleide presentatie wel steeds langs kwamen. Een luxe 5-sterren [en minder] valt af, evenals een welnesscenter. Daar bleek ook bij de toehoorders weinig animo voor. Voor het concept kunnen de elementen ‘jong en oud’ [speelpaleis in combinatie met ouderenvoorziening] of ecologisch-ambachtelijk [heren-boerenbakkerij] bepalend zijn. Maar ook educatie, uniciteit en behoud van het authentieke karakter van de gebouwen. Er kwamen ook kritische vragen af op het team van jonge professionals, zoals de twijfel aan de haalbaarheid als een niet-commerciële functie in beeld komt. Van de ander kant wil men zeker geen kopie van een pretpark met cola, fristies en een Big- Mac. Daar tegenover merkte een vader van drie zonen op, dat zij zeker niet zitten te wachten op dat eco-gedoe ….. Een definitieve vaststelling van het ontwerp voor HvB/Justitiepaleis volgt op 5 februari 2009 bij de finale van dit door het City Change Center bedacht proces rond de Zuid-Westpunt van het Zuidwalkwartier.
Lees meer
Jong talent werkt aan invulling Zuidwalkwartier

Jong talent werkt aan invulling Zuidwalkwartier

Gepubliceerd op: 10-01-2009 | Gewijzigd op: 12-01-2009
Een werkgroep van het City Change Center [CCC] heeft ideeën bedacht over het Paleis van Justitie en het Huis van Bewaring aan de Spinhuiswal/St.Jorisstraat. Uitgangspunten waren: laagdrempelig, sociaal, cultureel, educatie en jong &oud. Deze aanpak bij de invulling van het Zuidwalkwartier gebeurt op verzoek van de gemeente. In een volgend fase worden de ideeën van die werkgroep door jonge professionals op gebied van tekst,vormgeving en architectuur omgevormd tot één ontwerp. De uitslag vindt plaats in maart en wordt aan het stadsbestuur voorgelegd.
Lees meer