Reünie van de cast van 'De Tommies' [1994]

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-05-2015 | Gewijzigd op: 01-06-2015
Musical 'De Tommies', die 50 jaar na de bevrijding [oktober 1994] in TheateradParade speelde was een eerbetoon aan de 53e Welsh Division. Maas van Butselaar [toentertijd controller vanThadP] was in zijn verhaal [synopsis] ook geïnspireerd door de geboorte van de latere theaterdirecteur Tom Odems* op 27 october 1944 in de Sint Stratenbuurt in ’t Zand. Aanvankelijk was de titel van de musical dan ook ’Tom en de bevrijding van ’s-Hertogenbosch’*. Het schrijverscollectief bestaande uit Marianne Keser, Coen Free, Cees Slegers en Lea Smulders maakte er ‘De Tommies’ van.

Links: Het affiche voor de musical 'De Tommies' uit 1994.

Deel van de cast:
Van linksboven naar beneden:
- onbekend
-onbekend
- Toosje Goddink- Moors
- Vooraan links: Edgar Danz
- Links vooraan: Viktorien van Hulst (nu nieuwe directeur Theaterfestival Boulevard)
Midden; Marco van Dijk, productieleider
Rechtsboven naar beneden:
- Jan Roosen
- Linda van Wieringen
- Sylvia IJpelaar
- Joke Moonen
- Manon Keser- Goosen

Huwelijken voortgekomen
In de 17 uitvoeringen [21 oktober t/m 7 november 1994], waarbij 14.000 mensen de voorstelling bezochten, werd het leven belicht van de Bosschenaren in de periode kort voor en tijdens de bevrijding van de stad.
Nieuw van deze voorstellingen onder regie van Edgar Danz, waarvan de muziek werd gecomponeerd door [tevens dirigent] Peter van Beijnum, waren de projecties en de twee draaiplateaus van het Bosch’ Decor Collectief.
Uit de 150 man sterke cast, orkestgroep en dansgroep zijn ook nog eens twee huwelijken voortgekomen.

Een aantal oud-spelers en productiemedewerkers nam het initiatief op zondag 14 juni 2015 een reünie te houden. De reüniecommissie bestaat uit Netty Dielissen, Marco van Dijk, Stephan van Geldrop, Joke Moonen en Hein Remmers.

Cartoon van Corver [Cor Versteeg] van theaterdirecteur -wijlen- Tom Odems, die op 27 oktober 1994
50 jaar werd.
Vrienden en relaties
van Odems verschenen in een vriendenboek aan hem gericht.

De auteur is Paul Kriele.

*Vriendenboek Tom Odems
Parallel aan de musical verscheen in oktober 1994 in opdracht van Cubus [Cultuur en Business ’s-Hertogenbosch] het boek ‘Tommies D-day’ waarin vrienden en relaties van Tom Odems werden geportretteerd en hun verhaal deden over de verdiensten van de theaterdirecteur die was opgeklommen vanuit de positie van filmoperateur bij Pierre Martens, toentertijd directeur van de Bossche schouwburgen en het Casino. 

Terug naar boven