Nieuwe muziektheater ‘1629’ van De Meierij Theaterproducties

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-03-2017 | Gewijzigd op: 29-03-2017

Donderdagmorgen 29  maart 2017 werd in het Stadsarchief door nagenoeg de volledige staf en het productieteam de plannen ontvouwd voor een nieuwe muziektheaterproductie  rond de inval resp. bevrijding in resp. van de stad door Frederik Hendrik in 1629.
De veel omvattende productie  blijft niet  beperkt tot  deze –overigens wereldweids rijkende - gebeurtenis maar legt ook relaties met het heden. 

vlnr: Marc van Mill [coördinator orkest] , Jac Biemans en Rob van de Laar [Erfgoed dependance Stadsarchief], cultuur-historicus Gerard Rooijakkers, Gerard Berkelmans,
voorzitter De Meierij Johan van Kastel,
bestuurrlid Joop van Dartel,
componist/dirigent Tom Löwenthal
en de
regie assistente Dorette Ploegmakers.

foto © paul kriele, 29 maart 2017.
.......................................................................

Als een ‘waanzinnige angel’ noemt de sociaal-historicus Rooijakkers de toenmalige  tegenstellingen tussen katholieken en protestanten. Die worden in het nieuwe stuk afgezet tegen de opkomst van de islam en haar strijd tegen het Christendom. Daarnaast speelt het  huidige populisme, als reactie op het establishment van nu een rol. Ook passeert nog eens de achterstelling van Brabant door de Haagse regering die vanaf 1629 [inname/ onderdrukking] al aan de gang was en nog tot in de vorige eeuw doorwerkte.

Maar feitenmoeten kloppen, ook al zit er ook fictie in het script van Henri Swinkels. Gerard Rooijakkers zei daarover: ‘Sometimes you need fiction to tell the truth..’

Henri Swinkels die het script schreef.

foto © paul kriele, 29 maart 2017.
................................................................................................................

De ‘adviseurs’ van afdeling Erfgoed [archief, archeologie en vestingwerken] bewaken die feiten samen met de eerder genoemde etnoloog en sociaal-historicus Gerard Rooijakkers en de milieudeskundige, tevens voorzitter Rob de Vrind, van De Groene Vesting,  die de Linie van 1629 in beeld wil brengen.

Joep van Opstal als artistiek coördinator verantwoordelijk voor de decors. 
Let op de indeling van het 'theater
'. 
...................................................................

Toelichting bij theaterindeling:

Het is nog slechts een opzetje, maar in de definitieve constructie wordt uitgegaan van de opstelling van het orkest [niet in een verlaagde orkestbak.!] maar vóór het toneel en de tribunes aan weerszijden in het theater/ zaal om daarmee de tegenstellingen aan te geven die zich toen voordeden.  
Een detail is bijv. dat toen de  katholieken  helemaal niet zo Staatsgezind waren en zich gelukkig voelden bij hun Spaanse geloofsgenoten. Al met al blijkt  dat dit stuk dus erg goed als een educatief project is te gebruiken.


Inval, verovering of bevrijding
? De hoofdrolspeler was in 1629 Frederik Hendrik die als een bemiddelend en verzoenend persoon wordt neergezet. In de tegenstellingen tussen katholiek en protestant [een Leidmotiv, aldus Swinkels], stelde de prins zich juist als een humanist op. Aan Frederik Hendrik is het te danken dat de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap overeind is gebleven. 
 

.............................................
...................... -Links boven: Sociaal-historicus en etnoloog Gerard Rooijakkers

-Boven: Componist / muzikaalleider Tom Löwenthal
-Links: re
gisseur Peter van Aar.

foto's © paul kriele,  29 maart 2017.
...............................................................................................................

Dit historisch verhaal, dat  door een toepasselijke muzieksetting [componist Tom Lowenthal] wordt versterkt, maken de spelers in hun decor zodanig herkenbaar, dat het publiek zich ook met hen en de materie kan identificeren. Daar ligt de taak van de regisseur Peter van Aar, die de muziek  als erg belangrijk vindt omdat ze het ritme van de voorstelling bepaalt en om die opeenvolgende facetten in het spel neer te doen zetten.
Een tussendoortje in dit verband van Gerard Rooijakkers, die de regisseur en componist wees op Bossche Strijdliederen uit die tijd.

Uiteraard, zoals dat in bijna elke musical,  theater of operette speelt is de rode draad een gecompliceerde liefdesgeschiedenis. Dat hebben voorgaande productie [De Marskramer 2011 en Het Narrenschip in 2015]  al bewezen.

In: of de Kaaihallen aan de Tramkade, of als open luchtspel in de Citadel [ plek van waaruit vroeger toezicht op de Bosschenaren werd gehouden]  zal deze productie volgend jaar op de planken komen in een decor van Joep van Opstal die dit keer –in tegenstelling tot De Marskramer en het  Narrenschip - meer ‘op locatie’ gaat werken.

 En mocht u straks vinden dat er teveel gekletst wordt in het stuk..? Ook de stilten werden aangestipt. Peter ter Aar: ’Alles wat er gezegd moet worden zit hem juist in de  stiltes’. Waarop scriptschrijver Swinkels reageerde met: ’Het is de taak van de regisseur om de tekst die er niet staat zijn plek te geven.’Terug naar boven