Zicht op huisvesting Noorderpoort door Wijkraad+BewonersBedrijf

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-03-2014 | Gewijzigd op: 30-03-2014
B&W antwoordden 16 maart j.l. de raadsvragen van de VVD dd. 26 september 2013 aangaande de huisvesting  tbv de  Hambaken Gym, de Wijkraad Hambaken én het BewonersBedrijf in de Noorderpoort.
 
Noorderpoort.
Begin 2013 hebben Initiatiefgroep BewonersBedrijf Hambaken, De Wijkraad en Hambaken Gym gesproken over een huisvestingsplan voor de Noorderpoort.

De eerste groep is uit het overleg gestapt omdat zij geen vertrouwen had in de andere partijen.
Daarna hebben De Wijkraad en Hambaken Gym begin april een huisvestingsplan aangeboden. Het college heeft schriftelijk aangegeven het plan te ondersteunen en de uitwerking te faciliteren.
Direct daarna bleken deze betrokken partijen onenigheid te hebben over het 'eigenaarschap' van het ingediende rapport. De samenwerking tussen partijen is op dat moment verbroken.

Momenteel is een kwartiermaker, Loes Leatemia, bezig met de invulling van de bestemming van de Noorderpoort. Wij (de leden van de vereniging BewonersBedrijf Hambaken) willen graag een lunchroom in de Noorderpoort starten. De gemeente heeft echter ons meegedeeld dat de Noorderpoort niet aan een partij wordt toegewezen. Dat betekent dat de kwartiermaker niet met ons onderhandelt. Momenteel heeft zij een groep dames haar intrek laten nemen in de Noorderpoort. De dames willen met elkaar een organisatie oprichten. Aldus komt de Noorderpoort toch bij een partij terecht. Uiteraard zijn wij niet gelukkig met deze gang van zaken.