Opening Noorderpoort: ‘samen doen’.

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-08-2014 | Gewijzigd op: 30-08-2014
Bij de onthulling van het naambord boven Noorderpoort * door wethouder Jeroen Weyers, zaterdagmorgen 29 augustus 2014, kwam ook de regel ‘Samen doen’ te voorschijn. Die slogan dekt precies de opzet van dit buurtcentrum aan het Wielsum in de Hambaken.
De door de gemeente aangestelde kwartiermaakster Loes Leatemia licht toe dat samen doen betekent enerzijds een centrum afgestemd op 'voor en door de buurt'.  Daarmee wil zij ook aangeven dat er geen hiërarchie heerst, maar wel begeleiding door beheerders, die samen werken met een ontwikkelgroep en een gebruikersgroep. De 25 vrijwilligers, de samen doeners, zegt Loes komen allen uit de buurt.

De ingang van Noorderpoort in de Hambaken met het bord dat door wethouderJeroen Weyers zaterdag 29 augustus 2014 werd onthuld
.

foto © paul kriele, 29 augustus 2014.

Samen doen zonder hiërarchie
Deze mannen of vrouwen kunnen zich ontwikkelen zodanig dat daaruit een ‘leidinggevende’ van de groep uitgroeit.
Maar dat samen doen houdt ook in, aldus Loes dat wat binnenkomt zoals kleding of zelf gemaakte sieraden, de verkoop daarvan ten goede komt aan het centrum.
Loes, die nog tot eind dit jaar dit centrum coacht, geeft nog een voorbeeld: de inrichting, de tafels en stoelen zijn door eigen mensen gemaakt ! Wat die kleding betreft: Er is een ‘Samen doe –shop’. Die is afgestemd en wordt gebruikt door mensen die in een nog sociaal maatschappelijk situatie verkeren. Zij hebben nog minder dan de minina. ‘Ze vallen zelfs buiten de verstrekking van de Voedselbank, verklaart beheerder Peter van den Bergh, die de shop mee heeft opgezet.

De huiskamer van de buurt.
Links dj Jean-Paul Wijngaard van de
drive-inn disco De Regenboog
.

foto © paul kriele, 29 augustus 2014.

Intussen leidt Marja van Willink ons rond. De start is in de kantine, door Marja netjes de lunchroom genoemd, waar mannen en vrouwen jeugd en ouderen samen kletsen en zich vermaken met spellen of luisteren naar de drive in disco ‘De Regenboog’. ‘Alle culturen komen hier samen,’ vertellen Loes en Marja over Noorderpoort dat bedoeld is als een centrum voor de buurt,  met als uitgangspunt het stiumuleren van ondernemerschap. 

Ideeën en plannen van de 25 vrijwilligers komen terecht bij de ‘Ontwikkelgroep’, bestaande uit 7 wijkbewoners. De groep ‘beoordeelt’ en coördineert de plannen en ideeën‘, maar is ook belast met de veiligheid in huis. Er is een ook een gebruikersgroep voor de activiteiten, ondersteuning en voor de inbreng van ideeën. De derde groep is de beheerdersgroep, die het rooster bij houdt en het gebruik van de ruimten regelt. Maar allen zijn gelijkwaardig, onderstreept de kwartiermaakster.

‘Dat eigen ondernemerschap, samengevat in de slogan ‘het samendoen’, maakt dat we niet afhankelijk zijn van subsidie van de gemeente. Dat maakt het verschil met de BBS die beheerd wordt onder subsidie van de gemeente en waar wel een hiërarchie heerst. In Noorderpoort gaat het om mensen die buiten de arbeidsmarkt vallen. We zetten hier in op [sociaal- ] ondernemerschap, om talenten te ontwikkelen en kansen te bieden. Dat maakt het anders dan het even verderop gelegen BBS,’ zegt Loes Leatemia.


Links boven: Een flexibele ruimte, die ook als workshopkamer of kinderspeelkamer wordt bebut.
vlnr Sylvia, Stella Coffe en Loes Leatemia.
-Links: De 'Samen doenshop' .Dat is een kledingbeurs voor minima. Vooraan rondleidster Marja Willink en Peter van den Bergh, die de shop heeft opgezet.
-Boven: De bibliotheek,die op dit moment in gebruik is door het kunstproject vanJeanne van Heeswijk enPaul de Bruyne ter voorbereiding van het blijspel 'De Huiskamer van het geluk', aldus vertelt Pieternel de Winter
.

foto's © paul kriele, 29 augustus 2014.
 

Sterk voorbeeld van die opzet die Loes uitlegt, is ook de zelfstandige kledingwinkel Saguna waar kleding wordt binnengebracht en wordt doorverkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar de Noorderpoortgemeenschap. Deze kleine onderneming, die ook weer door vrijwilligers wordt gerund, is een initiatief van Zarghona Rahimi-Popal. Zij wil met deze ‘onderneming’, waaraan ook een fotostudio is gekoppeld, proberen Afghaanse vrouwen uit hun isolement te halen. Maar hier is elke buurtbewoonster welkom.

Dan gaat de deur van de tuinkamer open. Daar wordt tegen een vergoeding en met scherpe regels voor terugkeer, tuingereedschap uitgeleend. ‘ Het is een initiatief dat jaren geleden is ontstaan. Het doet het echt aardig goed,’ zegt Marja. Daarnaast is de massage en body-onderzoekskamer, waar Sylvia de scepter zwaait. Daar tegenover bevindt zich de bibliotheek, waar zich op dit moment het kunstproject van Jeanne van Heeswijk afspeelt en waarvoor in het Stedelijk Museum de audities werden gedaan. Het moet zich olv de regisseur Paul de Bruyne ontwikkelen tot het blijspel ‘Huiskamer van het Geluk’, waarin de thema’s werk, depressie en geluk tot uiting komen.
Naast de bieb zit de –op dit moment op slot zijnde- muziekkamer en dan zijn er nog enkele flexibele ruimten voor bijv. vergadering, workshops of voor andere zaken.

Fragment uit vanmorgen gezonden feestlied
Dank aan gemeente zij denken mee
Zij stuurde Loes en hoppe tee
Door samendenken worden we rijk
is Noorderpoort weer van de wijk.


Gebruiktijden en historie Noorderpoortgebouw
Het  buurthuis is van maandag t/m vrijdag geopend voor allerlei activiteiten zoals bingo, buurtmaaltijden,  workshops, uitlenen van boeken en van tuingereedschap. Er zit ook een  kleine muziekschool bij.

Het gebouw Noorderpoort ligt aan het Wielsum, op het pleintje waar ook o.a. de Action en de Lidl zit. De laagbouw heeft na een gebruik door Divers twee jaar leeg gestaan, maar is al een half jaar in gebruik als buurtcentrum Noorderpoort vertelt kwartiermaakster Loes Leatemia, die dit buurtproject heeft begeleidt.
Loes neemt eind dit jaar afscheid. Dit was mijn expertise, zegt Loes aan het slot van de rondleiding. ‘Het staat nu een beetje. Vandaar dat we vanmorgen de officiële opening hebben kunnen doen.’


Terug naar boven