Draagvlak wijkraad Hambaken zwak

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-01-2015 | Gewijzigd op: 16-01-2015
Omdat meerdere wijkraadsleden van de zomer hun motivatie voor de wijkraad verloren en er signalen uit de wijk verschenen liet de gemeente najaar 2014 een onderzoek instellen. Dat richtte zich op het functioneren en het draagvlak van de wijkraad. Gezien de resultaten twijfelt de gemeente aan het draagvlak van de wijkraad,  wat volgens wethouder Weyers toch van wezelijk belang is.  “Een wijkraad kan niet functioneren als ze niet verbindend is tussen groepen bewoners en als zij niet hun belangen behartigt.

De gemeente geeft de raad alsnog een kans te bewijzen dat ze wel een draagvlak heeft. Daarvoor krijgt ze zes weken de tijd.  Voorzitter Ton Trouwborst ontekent in alle toonaarden de aantijgingen van de gemeente. ...Noorderpoort aan het Wielsem, dat door wethouder Jeroen Weyers op zaterdag 29 augustus 2014 feestelijjk werd geopend door een bord 'Samen doen'  te onthullen.

foto © paul kriele, 29 augustus 2014.

Het bestuur van de wijkraad Hambaken zegt nu toekomstgericht aan de slag te willen blijven in de Hambaken. Ze gaat daarover in gesprek met de gemeente Maar de gemetegeefthetbtydsyzes wken de tijonmsaatre.  
Er zijn gesprekken gevoerd met de wijkraad zelf en elf belanghebbenden in de wijk. De resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt in een onderzoeksverslag. Dit is vervolgens besproken met het bestuur van de wijkraad.