Selectieve woontoewijzing in buurten van Hambaken

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-09-2009 | Gewijzigd op: 09-09-2009
De Brede Bossche School in de Hambaken

foto © gerard monté, 18 december 2003.

De gemeente gaat samen met de politie en de wooncorporatie Zayaz en Brabant Wonen in drie buurten in de Hambaken aan selectieve woontoewijzing doen. Dat wil zeggen dat huurkandidaten voor een woning in de Sprookjesbuurt, de Edelstenenbuurt en/of de Muziekinstrumentenbuurt niet voor een woning in aanmerking komen als zij globaal gezegd voor minimaal 16 uur geen zinnige tijdsbesteding hebben [vrijwilligerswerk of arbeid], in het gezin of bij de inwonende kinderen van 12-18 jaar een veelpleger zit of als er antecedenten zijn op basis van de opiumwet, geweldsdelicten of vermogensdelicten of overlast veroorzakend.  Voor deze zaken geldt - in dit verband - een verjaringstermijn van 3 jaar.

‘Het is een zwaar middel,’ zegt wethouder Geert Snijders, maar de situatie rechtvaardigt deze aanpak. Wij zien het als een morele plicht de sociale druk, die daar onder druk staat te verlichten teneinde de leefbaarheid en veiligheid van de wijk te laten terugkeren. In de wijk zijn gelukkig ook positieve gezinnen die vragen om dit soort maatregelen.’

'Vergeleken bij andere wijken is de Hambaken het minst veilig. Daar neemt de overlast van jongeren toe, er wonen veel inactieve burgers en het aantal uitkeringsgerechtigden is groot. Uit de incidenten van najaar 2008 is een actieprogramma opgezet met 18 interventies,’aldus Snijders die naast portefeuilledrager van Sociale Zaken ook wijkwethouder is voor de Hambaken.
De drie buurten samen tellen 916 woningen, de meesten van Zayaz. Daar verhuizen per jaar 60 huishoudens.
De politie, die pas na instemming het dossier van de kandidaat onderzoekt, is naast de wooncorporaties, medeondertekenaar van het convenant waarin die aanpak staat beschreven.
De selectieve woningtoewijzing, die voor de 3 buurten ingaat op 1 oktober 2009 en 2 jaar duurt, wordt door een extern bureau [Rigo] begeleid en gemeten. De Klankbordgroep Hambaken heeft met de maatregel ingestemd.
In de Bartjes is op gelijksoortige manier en met succes al deze aanpak in praktijk gebracht.