Digitale Stemwegwijzer voor bewoners Hambaken

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-01-2010 | Gewijzigd op: 06-01-2010
Alle politieke partijen in de stad doen mee aan een nieuwe wegwijzer rond de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, behalve Leefbaar Den Bosch-Rosmalen.
Die digitale wegwijzer, die overigens buurtgericht is, heet Stemalert en is voor het eerst in de Bossche wijk de Hambaken actief.

Bewoners van de Hambaken kunnen zich via Stemalert oriënteren over alle fracties die aan die verkiezingen van 3 maart  2010 meedoen. De site is ook bedoeld om de aandacht van de gemeenteraadsleden te vestigen op de belangen van de wijkbewoners.
Volgens de initiatiefnemers maken de mensen veelal een keuze op grond van geloof en op basis van wat de landelijke politiek doet, bijv. mbt de AOW veiligheid en gezondheidszorg. Lokaal gezien zijn de verkiezingsprogramma's nog te weinig wijkgericht. De wijkgerichte site Stemalert informeert hen welke politieke partijen zich ook sterk met de belangen van de wijk bezighouden.

Op de site van  Stemalert staan al de Bossche fracties.