Ruim miljoen voor Edelenstenen & Muziekbuurt

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-06-2010 | Gewijzigd op: 04-06-2010
Er  zijn in de Hambaken al veel initiatieven ontplooid en er is al veel in de wijk geïnvensteerd. Nu komen extra de Edelstenenbuurt en de Muziekinstrumentenbuurt aan de beurt.

foto's © herman van boxtel, 10 oktober 2009 en 1 februari 2010.

De Edelstenenbuurt en de Muziekinstrumentenbuurt krijgen voor de verbetering van de veiligheid, voor sociale maatregelen en tav de aanpak criminele probleemjeugd, extra subsidie van het Rijk ['Budget 40+ wijken'] van € 1,33 miljoen. Concreet gaat het om: een nieuwe centrale ontmoetingsplek, een zgn. jeugdregisseur die direct kontakt [preventief] heeft met de criminele jongeren en de aanpak van de verloedering door de inzet van een interventieteam en door een betere communicatie.

De gemeente, die de aanvraag deed, gaat samen met de woningbouwcorporatie Zayaz, de welzijnsinstelling Divers en de bewoners [Klankbordgroep Hambaken] een actieprogramma op de buurten zetten. Dat programma, dat al sedert  2009 wordt uitgeveord, omvat vier thema's:  sociaal (jeugd en multi probleemaanpak), veiligheid, wonen/woonomgeving en economie/participatie. Deze actiepunten worden sinds 2009 en in 2010 uitgevoerd.