Opening 'Hambaakske speelkamer'/ om taalvaardiger te worden

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-02-2011 Maandag 21 februari 2011 15.30 uur opent wethouder Bart Eigeman in woonzorgcentrum 'de Hooghe Clock' de Hambaakse Speelkamer. Dat wordt een ontmoetingsplek voor allochtone en autochtone kinderen en hun ouders waar ze meer Nederlandse taalvaardigheid kunnen leren. Bewoners van het woonzorgcentrum kunnen met de kinderen samen een oud Hollands spelletje doen, een boekje lezen of liedjes zingen. Gastvrijheid is voor De Hooghe Clock een belangrijk gegeven.
Deze nieuwste dienst van ‘Kroon op je Wijk’ *is bedoeld voor kinderen die nog niet naar school gaan. In de Hambaakse kamer kunnen ze onder begeleiding van vrijwilligers van Divers met speelgoed spelen en nieuwe  speelkameraadjes ontmoeten.
Openingstijden: op maandag  13.00-16.00 uur en op woensdag van 8.30-11.30 uur.  Informatie via Willeke van der Doelen 073-6488630.

*Kroon op je Wijk
 De formule van Kroon op je Wijk is bedoeld voor de ontwikkeling van ‘woon, zorg en service-achtige’ diensten vóór bewoners in de wijk, uitgevoerd dóór andere wijkbewoners. Met dit project wil de gemeente stimuleren dat bewoners zichzelf kunnen redden in hun woonomgeving, al dan niet met hulp van anderen. Dit project biedt dan ook kansen aan
bewoners die actiever willen deelnemen aan de samenleving en het vrijwilligerswerk kan een opstap zijn naar betaald werk.