Wethouder Bart Eigeman opent 'Hambaakse speelkamer'

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-02-2011 | Gewijzigd op: 22-02-2011
Vandaag, maandag 21 februari 2011 heeft wethouder Bart Eigeman in woonzorgcentrum 'de Hooghe Clock' de Hambaakse Speelkamer geopend. Dat gebeurde met het voorlezen van een op de wijk en op de ouderen agfgestemd  sprookje. Dat korte, in begrijpelijke taal geschreven sprookje werd voorgelezen door de schrijfster zelf Angelien.

'De Hambaakse speelkamer in het verzorgingshuis  aan de Klokkenlaan is een ontmoetingsplek voor allochtone en autochtone kinderen en hun ouders, vertelt begeleidster Willeke van der Doelen. 'Het  aandachtsgebied is de Hambaken, maar iedereen is welkom. Op maandagmiddag en woensdagmorgen kunnen ouders en kinderen die er met elkaar en onderling omgaan meer Nederlandse taalvaardigheid leren.
Bewoners van het woonzorgcentrum kunnen met de kinderen samen een oud Hollands spelletje doen, een boekje lezen of liedjes zingen. Gastvrijheid is voor De Hooghe Clock een belangrijk gegeven.

-De Hambaakse speelkamer' ging maandag 21 februari 2011 van start in de De Hooghe Clock aan de Klokkenlaan.
-Boven: In de ontmoetingsruimte, waar al spelenderwijs vaardigheid met het Nederarnds ontstaat, heetten de gastvrouwen van Divers  en Vivent-medewerksters wethouder Bart Eigeman welkom.
-Links schudt Eigeman de hand van enkele vaders als symbool van de samenwerking en als ontmoetigssymbool  tussen gemeente, Divers enVivent.
 
foto's © paul kriele, 21 februari 2011 

Angelien:'Het is een niet te lang Nederlands sprookje  specifiek op de speelkamer gericht.'
Wethouder Bart Eigeman zette  figuurlijk de speelgoedtrein in beweging als teken van het starten van de speelkamer. 'Maar u bent de machinst, dus u moet wel inspringen. Op deze plek kun je, groot en klein, jong of oud elkaar ontmoeten en luisteren naar elkaars verhalen Die plekken zijn er nooit genoeg. 'Het is fijn dat de gemeente, Divers en Vivent de handen bij elkaar hebben gestoken. Dat is het teken van ontmoeten,' sprak Eigeman

Na het voorlezen van een sprookje door Angelien, tevens auteur ervan, samen met wethouder Bart Eigeman, was er een feestelijk glas limonade. foto's © paul kriele, 21 februari 2011.

Het nieuwe -gemeentelijke- project  ‘Kroon op je Wijk’ *is bedoeld voor kinderen die nog niet naar school gaan. In de Hambaakse kamer kunnen ze onder begeleiding van vrijwilligers van Divers met speelgoed spelen en nieuwe speelkameraadjes ontmoeten.
Openingstijden: op maandag 13.00-16.00 uur en op woensdag van 8.30-11.30 uur. Informatie via Willeke van der Doelen 073-6488630.
*Kroon op je Wijk
De formule van het gemeentelijk project 'Kroon op je Wijk' is bedoeld voor de ontwikkeling van ‘woon, zorg en service-achtige’ diensten vóór én door de wijkbewoners. Dit keer was de focus gericht op de Hambaken.
Met dit project wil de gemeente samen met Divers stimuleren dat bewoners zichzelf kunnen redden in hun woonomgeving, al dan niet met hulp van anderen. Dit project biedt dan ook kansen aan bewoners die actiever willen deelnemen aan de samenleving en het vrijwilligerswerk kan een opstap zijn naar betaald werk. In de Hambaken is Willeke van der Doelen de begeleidster. Terug naar boven