Opkrikken Hambaken met o.a. wijkraad en Bewonersbedrijf

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-12-2012 | Gewijzigd op: 15-12-2012
In de Hambaken wordt in het huidige buurthuis Noorderpoort een bewonersbedrijf gestart. Ook komt er een wijkraad. Dat zijn nog maar twee intiatieven die vanuit de wijk zijn geopperd, voorgelegd aan de gemeente en uiteindelijk ook door de gemeente worden opgepakt en ondersteund.


De Hambaken bekend door saamhorigheid, ontmoetingen en ook door controles op veiligheid.

-Radio Mexico vanuit een studio op de Zirkoon.
-Links boven: Inloopmiddag op Opening moestuin op 16 augustus 2012. 
-Links: politie en belastingcontrole
.

foto's © paul kriele en henk van esch,  29 mei, 15 augustus en  27 september 2012.

Een Bewonersbedrijf is een intiatief van de bewoners. Als collectief willen zij in het buurhuis een lunchroom starten, bedoeld als een ontmoetingsplek voor de bewoners, waar buurtacitiviteiten en min of meer commerciële activiteiten kunnen plaats vinden, zoals een copy-shop, een zaterdagwinkel en een koffiecafé.  Uit de inkomsten kunnen weer andere zaken in de wijk worden opgezet.  
De organisatie van een wijkraad is in volle gang. De schatting is dat voorjaar 2013 de raad operationeel wordt.
Andere aandachtspunten van het streven de wijk op te krikken zijn: betere en meer groenvoorziening en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ze staan bescrheven in het uitvoeringsplan Hambaken 2013/2014.