Waterstraat: Nieuwe opstapplaats Binnendieze ingewijd

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-03-2016 | Gewijzigd op: 30-03-2016
Met het ontknopen van het lint door gedeputeerde Henri Swinkels en wethouder Huib van Olden en met enkele korte toespraken en een toost op een toenemend bezoek aan Het Noordbrabants Musuem via deze nieuwe opstapplaats, werd  de opening beklonken een nieuwe opstapplaats voor Diezerondvaarten. 
De opstapplaats, die de naam 'Museumgat' heeft gekregen, bevindt zich precies op d eplek, waar eeuwen geleden ook een trap naar de Binnendieze zat. Dat kwam bij onderzoek van een oude plattegrond van het Jezuïetenklooster** aan het licht.
Eerst moest er nog een oude garagebox van het museum [vóór 1985 nog de commissariswoning] worden gesloopt en heel wat procedures tbv vergunningen worden doorlopen.  

-Boven: De gasten verzamelden zich op het nieuw ontstane pleintje bij het voorplein van Het Noordbrabants Museum in de Waterstraat. Daar is een voormalige Diezetrap gereconstrueerd om gasten die per voorvaartboot naar het museum willen, hier uit te kunnen laten stappen.

-Rechts boven: Gedeputeerde voor o.a. Cultuur Henri Swinkels en wethouder Huib van Olden komen aanvaren en stappen uit om gebroederlijk- 'de lagere en de hogere overheid',  zei Van Olden later- aanstalten te maken het lint te ontknopen. Daar waren ze vlug mee klaar
.

foto's © paul kriele, 29 maart 2016.
 

In de blauwe salon, waar de gasten zich vervolgens naar toe begaven, werd de ceremonie voortgezet. Dat korte traject verliep via de poort op het muzuemvoorplein, tussen de bezoekers aan de drukke tentoonstelling door en ook langs de vele veiligheidsmannen die hier en daar stonden geposteerd.

In de met kwinkslagen gelardeerde toespraak gaf wethouder Huib van Olden nog even aan dat '...e inderdaad  de sokken erin hadden gezet en heel snel het lint hadden ontknoopt.. . Want,  dat mag je van een eigentijds bestuur verwachten ....'. Van Olden: 'Op 8 maart 2013 zat ik  voor een eerste bespreking bij projectleider Wil Ummels op de kamer.
Nu -op een maand na- drie jaar later heb ik de daad bij het woord gevoegd en de opening verricht. Dat procedureel zulks in zo'n korte tijd is voltrokken, dat is in onze bestuurskringen- die samenwerking tussen die lagere en die hogere overheid- wel erg bijzonder...', grapte de wethouder, die van 'verbazing' omsloeg naar bedanken.
Speciaal noemde Van Olden het museum, de ambtenaren, de aannemer en de bouwers die veel werk hebben verricht.
En uiteraard de gebruiker, de  Kring Vrienden  van 's-Hertogenbosch die het mogelijk maakt hier aan te meren.
'Kortom, het was een heel lang traject dat architectonisch heel mooi is geworden.
Ik wens u veel plezier met deze opstapplaats.'

De blauwe salon van Het Noordbrabants Museum
Het meer ceremonieel moment met korte toespraken van de gedeputeerde Henri Swinkels
en wethouder Huib van Olden. Rechts staan museumdirecteur Charles de Mooij en het vertrekkend hoofd van de BAM Hans Meester.

foto © paul kriele, 29 maart 2016.

Gedeputeerde Henri Swinkels bedankte ook nog eens de projectleider Wil Ummels. 'Hij was de kwartiemaker van dit project Museumkwartier. Dat hiermee zijn afronding heeft gekregen. 
In Den Bosch stel je pas iets voor als je betrokken bent bij de Binnendieze. Laten we vooral proosten op deze kers op de taart, opdat vele mensen Het Noordbrabants Museum via deze trap kunnen bereiken.'

Pleintje tussen de Diezetrap en  het museumplein
-Links: Voorzitter van de
Kring Vrienden van  's-Hertogenbosch Joop Thissen
met naast hem Huibert Crijns [r.] ,
hoofd Vestingwerken van de gemeente
.

Jezuïetenklooster
Thissen en Crijns bekijken
de nieuwe steen** die op het pleintje is ingelegd.


foto's © paul kriele, 29 maart 2016 


.
 
                                               +                                                                                                    
Hierboven: Links de oude plattegrond en rechts de nieuw ingelegde herdenkingssteen op het pleintje tussen museum en Waterstraat. Het zijn twee identieke afbeeldingen. De Binnendieze loopt ter hoogte van het kruisje naar boven.
Onderlangs loopt  de Waterstraat en rechts de Mortel.
                                                                                                                    
De rechter foto toont de nieuwe steen, die de plattegrond van het kloostercomplex afbeeldt. De Latijnse namen erbij duiden de uiteenlopende vertrekken en tuingedeelten aan. Er staat het beroemde jaartal1629 op. Het einde van het
Bossche kloosterleven.

**Tijdens de voorbereidingen zag men op een oude plattegrond van het  klooster der Jezuïeten, dat tot circa 1629 op deze locatie heeft gestaan, de trap afgebeeld. In vroeger jaren diende de Binnendieze voor meerdere doeleinden: men putte er ook water uit.
Bij het kruisje hierboven bevindt zich de trap naar de Binnendieze die vanaf dat punt naar boven loopt onder het kloostercomplex [later commissariswoning en vanaf 1985 museum] door. 


Terug naar boven