Openleggen Doode Stroom

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-03-2018 | Gewijzigd op: 16-03-2018
De gemeente gaat het gedempte deel van de Binnendieze, de zgn.Doode Stroom weer openleggen*. Aanleiding is de bouwactiviteit van projectontwikkelaar Wijkerzandmet de bouw van negen woningen voor de locatie Keramisch Werkcentrum langs de Zuid-Willemsvaart. De Diezetak  loopt tussen de panden van De Drie Mollen aan de Hinhamerstraat [winkel en kantoor] en de fabriek en kantoorvleugel aan de Zuid-Willemsvaart ,
Op die plek zijn bij voorbereidingen van de bouw een bruggetje en kademuren van de Dieze in het zicht gekomen.
Op dat binnenterrein is de Diezestroom, die doorloopt tot aan het kanaal, zichtbaar. Het openleggen maakt een rondvaart naar het kanaal mogelijk.
De Doode Stroom [naam is afgeleid door de aftakking van de Aa bij de aanleg van het kanaal in 1825/1826.] Binnendieze werd thv de Schilderstraat in 1921 en thv De Drie Mollen in 1929 gedempt .

De Binnendieze bij De Zusters van de Orthenpoort.

Achter deze trap en wal liep
de Binnendieze aanvankelijk door. 
 foto's © paul kriele 8 september 2014.