Overzicht berichten Binnendieze

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-08-2008 | Gewijzigd op: 20-12-2010
Kenmerkend voor het stadsplan van ' s-Hertogenbosch is de driehoekige structuur waarin de Binnendieze, als
meander van Dommel, Aa en Dieze, een belangrijk element vormt.

De Binnendieze bij een van de drie waterpoorten in de stad. Het Herman Moerkerkplein met de gebouwen van Knillispoort . foto's © gerard monté, 17 november 2007.
 

Inleiding 's-Hertogenbosch is rijk

Den Bosch is rijk door de investeringen van bijna 50 miljoen aan de Binnendieze en de toekomstige uitgaven van
90 miljoen voor de vestingwerken, rijk ook aan bezoekers die op de Dieze varen en de stad een economische
impuls geven, en rijk aan vegetatie langszij de kaden van de Dieze zoals zeldzame varens en mossen en-
op gebied
van de fauna- reptielen en een vleermuizenkolonie nabij het Noordbrabants Museum.
Rijk aan de Dieze werd ook aannemer v/h L. van Drunen, tegenwoordig Heijmans die er 25 jaar werk aan heeft
gehad.

De Berichten:
Van Maerlantschool maakt Binnendiezetocht spannender21 november 2007.
Laatste Binnendiezeconcert seizoen 2007   10 september 2007.
Opknapbeurt Groote Stroom 4 september 2007.
Gemeente ' vergeet' Binnendiezerapport 1968 2 september 2007.
Binnendiezeconcerten met Consorcio Fuente y Caudal  7 juli 2007.
Skateboarden op de Binnendieze  2 juni 2007
Aanleg nieuwe stuw en opstapplaatsen Binnendieze  7 april 2007.
Feestelijke opening vaarseizoen den bosch, 27 maart 2007.
Nieuwe opstapsteigers in Binnenhaven / den bosch, 11 december 2006
Start opknappen Verwersstroom /den bosch, 1 november 2006
>>Tientallen fietsen in drooggelegde Dieze/ den bosch, 8 november 2006.
Boeiend boekje van archeoloog/gemaalbeheerder Verhagen /den bosch, 19 mei 2006.
Poëzie en muziek op de Binnendieze/ den bosch, mei 2006.
Vaarseizoen 2006 geopend / den bosch, 13 april 2006.
Binnendiezewerker Bas Smaal overleden /den bosch, 29 januari 2006
Binnendieze weer drooggelegd   10 november 2005
Genootschap 's-Hertogenbosch reikte nieuwe folders uit..  6 juli 2005
 Binnendiezeconcert  1 juni 2005
Ontvangstlokaal op Bastion Oranje  31 mei 2005
Zeemeermin gered op Hemel-en Hellevaartroute- 31 mei 2005
Jeroen Boschthema op Binnendieze  mei 2005
Vervoermiddel voor de Groote Stroom-15 mei 2005.
Brede aspiraties van Kring Vrienden voor -nieuwe-vaarroutes - 11 april 2005
Winterarrangement Groote Stroom 2004 -10 december 2004
Droge Dieze -november/december 2004
Stopzetting werk bij Koningsbrug geëist  - 5 november 2004
Restauratie nabij Koningsbrugge begonnen -25 oktober 2004
Stadsgezichten nabij de synagoge -juli 2004
Bootje van Jacobs terug -2 juni 2004
Concerten op Binnendieze: de laatste edities van dit seizoen: op 28, 31 augustus 2004 en 4 en 11 september 2004 
Binnendieze nabij Bestuurscentrum
Kring adopteert De Groote Stroom
Besluit pacht Binnendieze
Onderhoudsplan Binnendieze
's-Hertogenbosch is rijk 
de Binnendieze bij de Poort van Diepen
de historie
Binnendieze: economisch toeristisch, functioneel
Van Binnendieze naar vestingwerken slot:
Muzikale wandeling -[13 juni 2001]
Op deze site: Diezetochten bij avond
Binnendiezelied

Van Maerlantschool maakt Binnendiezetocht spannender den bosch, 21 november 2007.
In opdracht van de gemeente en de stichting Binnendieze gingen leerlingen van klas 5 van de Van Maerlantschool aan de slag om ideeën te bedenken voor een spannender tocht over de Binnendieze met als opdracht: ontwikkel een vaartocht
die spannend/bijzonder is voor leeftijdgenoten.
Het resultaat was dat na zes projectweken op woensdag 21 november 2007 vijf projectteams hun plannen in het Bestuurscentrum presenteerden. De opzet kreeg al vorig jaar een start met het Bastion St.Antonie als opdracht. 
Wethouder Pauli voor o.a. toerisme ontving de leerlingen in een presentatie waarvoor ook de ouders en bestuur van de Kring Vrienden 's-Hertogenbosch waren uitgenodigd. 

Leerlingen van klas 5 van de Van Maerlantschool op Zuid presenteerden op woensdagmiddag 21 november
2007 in het Bestuurscentrum hun ideeën over een spannender en meer bijzondere Diezetocht voor jongeren..
De jury bestond uit wethouder Bert Pauli van ondermeer toerisme, Ivo Scheffers van Vestingwerken en Jan van Roosmalen van de Stichting Binnendieze. 
Met verve werden kaarten en foto's over hun plannen toegelicht . vlnr Monique,Yoni, Melissa en Danielle..
De jury beoordeelde hun inbreng met: verrassend boeiend en cereatief.

foto's © paul kriele 21 november 2007

In januari gaat een nieuwe groep leerlingen - klas 4 - ook een projectperiode van 6 weken in met het onderwerp Bastionder. Zij gaan kijken waaraan naar hun idee een informatiecentrum moet voldoen om interessant te zijn voor leeftijdgenoten. 
Op 16 januari 2008 om 11.00 uur presenteren zij in de Nieuwe Raadszaal hun ideeën.
-------------------------

Laatste Binnendiezeconcert seizoen 2007  10 september 2007.
Voorzitter van de stichting Binnendiezeconcerten Jacques Quaars was vol vertrouwen over een positieve afloop. |
Het quartet van Flor de Amor [liefdesbloem] hield het publiek helemaal in de ban, de mensen waren zo
enthousiast dat ze in de boten gingen staan om te applaudisseren!


Voorzitter Jacques Quaars [m] en mede-organisator Go Janssen [r.] naast het omstreden podium [r.] dat al of niet gaat verdwijnen.  


foto's © gerard monté, 8 september 2007. Boven:  de fluitiste [m] en de accordeoniste [r.]
De basiste [r]
  foto's © gerard monté, 8 september 2007


De zangeres /gitariste Sandra Coelers .
en rechts een staande ovatie voor de musici.
foto's © gerard monté, 8 september 2007.

Gemeente knapt Groote Stroom spoedig op 4 september 2007. 

In antwoord op de melding van het ‘vergeten’ Binnendiezerapport [1968] dat een aanpak van de Groote Stroom bevat, bericht de gemeente dat spoedig met de restauratie van de Groote Stroom [Binnendiezetak parallel aan de Hinthamerstraat] wordt begonnen. Die aanpak omvat het herstel van de funderingen en het metselwerk tot 30 cm
boven de waterlijn. Dat werk heeft ook al in de Kerkstroom en de Vughterstroom plaatsgevonden.  Pas later, wanneer
de nieuwbouw op het huidige GZG-terrein aan bod komt, zal de doorstroming van de Groote Stroom en het Diezeriool worden verbeterd. Maar er wordt geen verband gelegd met de riolering of afwatering van de Markt. Daar zijn 3 redenen voor: 
-De Binnendieze ligt er te ver vandaan en dat maakt de kosten voor een afvoerriool erg hoog.
-Bovendien zouden evenementen op de Markt dat afstromend regenwater kunnen vervuilen.
- En.. de bodem onder de Markt bevat archeologisch waardevolle bebouwing, die niet verstoord mag worden,’ aldus
een woordvoerder.
 
Gemeente ‘vergeet’ Binnendiezerapport: Groote Stroom verwaarloosd  2 september 2007.  |

De doorstroming van Groote Stroom , die parallel loopt met de Hinthamerstraat, is slecht, maar de gemeente laat na
die te verbeteren. Daartoe is zij volgens afspraken uit 1968 wel verplicht. In een toekomstscenario [Beheersplan Binnendieze bijlage II, 1968] staat juist die taak omschreven. Die afspraak wordt actueel nu de Parade en de Markt op de schop gaan, want 40 jaar geleden werd als voorwaarde gesteld dat er een gescheiden rioolstelsel zou komen als beide pleinen heringericht worden.
In nagenoeg alle wijken is een dergelijk gescheiden rioolstelsel al aangelegd, waardoor regenwater wordt gescheiden van het afvalwater en op zijn beurt de Waterzuivering minder aanbod van rioolwater krijgt. Dat gescheiden systeem wordt binnenkort door het Rijk ook nog eens als voorwaarde aangemerkt !
Het gemeentelijke Ingenieursbureau, of weet van niets, of laat dat Binnendiezerapport ergens in de lade liggen. 
Als na een paar jaar door de actualiteit de Groote Stroom alsnog opgepept moet worden, komt de gemeente voor tonnen extra kosten te staan. Dan moet de nieuwe Markt opnieuw op de schop om het regenwater van de Markt, gescheiden van het rioolwater, op die Groote Stroom te kunnen afvoeren. - © paul kriele, www.bastion-oranje.nl/18.htm Binnendieze] of Markt

Binnendiezeconcert met Consorcio Fuente y Caudal  7 juli 2007.

In de reeks Binnediezeconcerten die jaarlijks op een podium bij De Roode Leeuw worden gehouden trad in op deze minder zomerse zaterdag het Consorcio Fuente y Caudal op. Bij aankomst van de boten speelde de groep van Astor Piazzola uit zijn Vier Jaargetijden de Verano Porteño, dat betekent zomer in Buenos Aires. 
Bij de suite Concierto del Angel van Astor Piazzola begon een vogel in een van de bomen mee te doen.
Het verkeer was soms een beetje storend (er werd duidelijk -te- hard gereden) maar het publiek bleef geboeid genieten
en klapte bij het wegvaren terwijl de groep nog een toegift gaf.

-

Het Consorcio Fuente y Caudal met links Onno de Weerd gitaar en rechts David
Peijnenborgh viool 2e Ali Werner Janssen klarinet en rechts Jaap Cohen contrabas.
foto's © gerard monté, 7 juli 2007.


De bootjes arriveren bij de Groote Hekel en stellen zich in slagorde voor het podium op.
De Welstandscommissie is zo aardig geweest om juist bij het 2e lustrum de Stichting Binnendiezeconcerten aan te zeggen, dat het podium volgend jaar verwijderd dient te zijn.
Rechts: vlnr de musici Werner Janssen klarinet, Jaap Cohen contrabas Onno de Weerd gitaar en David Peijnenborgh viool.
 
foto's © gerard monté, 7 juli 2007.

 

Het programma, dat veel werken van Astor Piazzola bevatte, bestond verder uit: werken van J.Rodrigo en C.de Sarli. 

Er volgen nog concerten op 25 augustus 2007 en 1 en 8 september 2007. De organisatie, die dank verschuldigd is aan het echtpaar Hans en Mimi van der Laan, berust bij de Stichting Havenconcerten. Zie ook www.muziekopdebinnendieze.
nl

Skateboarden op de Binnendieze   2 juni 2007
Deze jongeman lijkt een ritje skateboarden-te-water achter de rug te hebben. Maar zijn lach drukt de opluchting uit, dat hij zijn skateboard, die in het water vloog, weer heeft weten op te vissen.
Zaterdagmiddag 2 juni 2007 maakte hij zijn route door de Uilenburg, maar door een onverwachte manoeuvre vloog het ding onder zijn voeten weg, hups het water in. 


Na een sprong in de Binnendieze en na het doorzoeken van de bodem ter plekke, vond hij de plank gauw terug. 
foto © albert hagenaars, 2 jun 2007.
Aanleg nieuwe stuw en opstapplaats rondvaarten in Binnenhaven
7 april 2007.
Op 10 april 2007 start de gemeente met de aanleg van een nieuwe Stuw in de Binnenhaven. Die gaat de stuw bij Zoete Lieve Gerritje [Korenbrugstraat] vervangen Dat was een oude schotbalkstuw. Deze blijft wel als een zgn. klepstuw bestaan. De wateregulering voor de Binnendieze verlegt het Waterschap van Aa en Maas nu naar de Haven. Door de aanleg kan het waterschap op afstand die klepstuw bedienen. Deze stuw regelt de doortstroming en verversing van water dat de stad vanaf de Singelgracht binnen komt.
Naast de stuw in de Haven komen nieuwe aanlegsteigers voor de rondboten op de Binnendieze.

Voorfbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een stuw in de Binnenhaven. Het plaatsen van een ponton, van een heimachine en een in de weg liggend schip wordt weggetakeld.

foto's © paul kriele, 10 [l-boven] 20 [r-boven] en 23 april 2007.
 

Feestelijke opening Vaarseizoen den bosch, 27 maart 2007.  
Het vaarseizoen opent dit jaar op 14 april, zaterdags na Pasen. Daar gaan de dag ervoor wat feestelijkheden aan vooraf. Op vrijdag 13 april 2007 is er om 4 uur bij het nieuwe Kringhuis in het Lombardje voor het ’droge deel’[gidsen] van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch een symbolische opening. Daar biedt de werkgroep het Kleine Monument een muursteentje aan met een Bossche spreuk van Domien van Gent. Van daaruit verplaatst het gezelschap zich te voet
naar de Grote Hekel. In het Voldersgat worden om 5 uur twee nieuwe – kleinere - boten gedoopt.
Deze boten zijn erbij gekomen, naast de 2 andere, die speciaal de tocht door het nauwe Hellegat gaan bevaren.
Daarnaast zijn er nog 12 grote boten waarmee op 30 april het koninklijk gezelschap de korte vaartocht langszij de
Zuidwal gaat maken.  De Jeroen Boschroute, die ondermeer door dat Hellegat gaat en waarin, bij de Grote Hekel, ook e
en film ‘Hemel en Hel’ is opgenomen, is geheel vernieuwd. Op het laatste traject -via de Groote Stroom - wordt bij het
Oeteldonks Gemintemuzejum aangelegd. Daar kan men uitstappen voor een bezoek aan het nabij gelegen Jeroen Boschcentrum.
Het is een van de wensen van Jo Timmermans om alle musea bij de vaartochten te betrekken en die, middels een op-
en uitstapplaats, te koppelen aan de vaartochten.
De Kring heeft ook een privé-vaarroute, die ’s avonds 18.00, 19.00 en 20.00 uur] over het feeërieke watertje gaat. Deze tocht die 90 euro per boot kost, volgt de historische routeInmiddels heeft ‘de Kring’ een nieuwe pr-functionaris gekregen
in de persoon van Janny Viguurs, die Ilonka de Ridder is opgevolgd. De Ridder kan het vrijwilligerswerk niet meer met het drukke werk van haar pr-bureau combineren. 

Nieuwe opstapsteigers in Binnenhaven 11 december 2006

De kop van de Binnenhaven waar aanlegsteigers worden gebouwd.
Rechtsboven: winterse schoonmaakactie bij  de Kruisstraat
Links altijd vinden de schoonmakers van de Binnendieze volop fietsen in de modder.

foto's © paul kriele 8 en 11 ovember 2006 [links en links boven] en 11 december 2006 [rechts boven].

Op deze locatie in de Binnenhaven wordt in het voorjaar van 2007 een damwand aangelegd. Die is bedoeld om ter plaatste een niewe opstapsteiger voor de rondvaarten over de Binnendieze en het kanaal te kunnen aanleggen.

Tientallen fietsen in drooggelegde Dieze  8 november 2006.

De metselaars op maandagmorgen aan het werk ter hoogte van de Snellestraat/Stoofstraat.
Ook het deel tussen de het Voldersgat en Achter het Stadhuis, dat parallel loopt aan de Verwersstraat, is aan bod gekomen. Deze locatie toont het traject tussen de Beurdsestraat en Oud Bogaardenstraatje.

 

foto's © paul kriele, 27 en 28 november 2006.

 


Op dit stukje -ter hoogte van het Lombardje- liggen zeker vijf geroeste fietsen in het water, buiten ook nog eens tientallen keien.
foto's © paul kriele 8 november 2006.

Ter hoogte van de splitsing Snellestraat /Kruisstraat zijn voegers bezig de kademuren van de Binnendieze schoon te maken.   foto's © paul kriele, 14 november 2006.

Start opknappen Binnendiezetraject  1 november 2006. 
Deze week [november 2006] is begonnen met het herstellen van de kademuren van het traject Verwersstroom. Dat deel van de Binnendieze ligt tussen het Voldersgat en de Postelstraat. Heen en terug beslaat het 1 km, aldus Leo Valentijn, die belast is met het lichte onderhoud en het toezicht van/op de Binnendieze. Eekels pompen en stroomaggregaten en transportbedrijf Van den Boom uit Weert lieten maandag en dinsdag alvast bouwmaterialen afdalen. De komende drie dagen zal de Binnendieze worden leeggepompt om bij de aangetaste muurdelen net boven en onder het waterpeil te kunnen komen, legt Leo Valentijn uit. Dan zullen er ook wel vissen en heen hoop rotzooi te voorschijn komen. De vissen zet Valentijn ter hoogte van de Poort van Diepen over in de Vughterstroom.
De volgende week maandag 6 november 2006 start Hegeman Bouwchemie uit Nijmegen het voorbereidend werk. Dat bestaat uit het aanbrengen van een damwand. Het karwei zal ongeveer 4 weken in beslag nemen.

Hierboven ter hoogte van de kruising Snellestraat, Kruisstraat en Postelstraat werd materiaal naar beneden gelaten, zoals aggregaten en houten schotten. Die zijn bedoeld voor de restauratie van de kademuren Met de aanpak van de Verwersstroom  begint Hegeman Bouwchemie [Nijmegen] op maandag 6 novembr 2006. 
foto's © paul kriele, 1 november 2006.

Boeiend boekje van archeoloog/gemaalbeheerder Verhagen 19 mei 2006.
Anton Verhagen is bezig met het schrijven van een boekje over de Binnendieze. Verhagen is de man achter de archeologische vondsten rond de stad en beheerder van het Hertogsgemaal in Gewande. Het handzame ‘Binnendieze wandelingen en verhalen’, zoals de werktitel luidt, bevat gesprekken met oud-baggeraars en anekdoten die Verhagen opdook in oude tijdschriften, eeuwen oude kranten en in de archieven. Deze verhalen zijn niet eerder opgemerkt,
maar erg tekenend voor de geschiedenis van de stad.
Zo bevat het aandeel vande Rijksdienst voor Monumentenzorg het relaas over de ondergang van ’t Pand, zoals het vroegere klooster van de Zusters van de Orthenpoort heette. In 1942 ontstond er een felle discussie tussen de Rijksdienst en de gemeente, aldus Verhagen over de sloop van ’t Pand. Die affaire werd  ook door Herman Moerkerk in de Katholieke Illustratie beschreven. Van dat klooster staat nog maar een klein aanbouwtje overeind. Het is gelegen tegen het voormalige oude mannen-en vrouwenhuis, op het eind van de ‘Zusters van de Orthenpoort’. Nadat er teveel onderling amoureus verkeer was ontstaan, liet moeder overste overdwars een schot in dat tehuis plaatsen om de mannen en vrouwen voorgoed van elkaar te scheiden.
Dan is er nog een verhaal over de avonturen van Gradje, een ventje dat door holen en gaten rond de Binnendieze kruipt. Jacques Roelands, auteur van ondermeer de fotoboekjes ‘Bossche ansichten’, heeft dat verhaal eerder beschreven. Bij de bekende Diezemannen zit  ook opzichter Piet van Esch, die als de eerste –amateur - stadsarcheoloog kan worden beschouwd. Van Esch was ook de allereerste die al voor de oorlog rondvaarten over de Binnendieze organiseerde.  

De baggeraars die Verhagen sprak zijn onder meer de gebroeders Klaas en Janus Zwanenberg die in de jaren rond de oorlog de Dieze bevoeren, hun opvolger Frans Schreurs, Toon Coeleveld en de huidige baggeraar Leo Valentijn.
Het boekje, dat ook bij een tocht over de Binnendieze kan worden geraadpleegd en de oude situaties toont, staan vele foto’s uit Verhagens eigen archief en van de Rijksdienst. Verhagen, die voor zijn boekje nog op zoek is naar een sponsor, werkte zelf 15 jaar aan het onderhoud van de Binnendieze.

BinnendiezePoëzie en muziek op Binnendieze  mei 2006.

Literaire rondvaart / den bosch, 15 mei 2006
Van 13 t/m 16 juni 2006 loopt de serie literaire rondvaarten op de Binnendieze. Vanaf de aanlegsteiger in de Uilenburg gaat de tocht naar een van de rustieke plekjes aan de Dieze. Onderwijl declameert een van de inzittenden een gedicht.
De jaarlijkse tochten. die de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch organiseert, gaan onder het motto: ' spelevaren met woorden op water'. Achtereenvolgens zijn Jan Willard [13 juni], Cor Swanenberg [14 juni], Erwin Verzandvoort [15 juni] en John Leddy [16 juni] de gast op deze poëtische avonden, die om 19.30 uur aanvangen..

Trier en Leuven bij Diezeconcerten 11 mei 2006.  
Het salonorkest Piagimoni uit Trier en het saxofoonkwartet Sax-Appeal en Guitar Quartet Koa zijn de eregasten tijdens de serie van zes zomerse Binnendieze concerten. Die worden op de zaterdagen 17 en 24 juni, 1 juli, 26 augustus en 2 en 9 september 2006 gehouden op de vlonder nabij Het Diezehuys voorheen De Roode Leeuw. 
Uit de hertogstad zelf staan geprogrammeerd: het Brabants Kamerjazz Ensemble, het tango-ensemble Consorcio Fuente y Claudal en het Hieronymus Trio. 
Het eerste concert in deze editie 2006 vindt plaats op zaterdag 17 juni2006 met KOA Guitar Quartet uit Leuven. dat een 'Quartier Latinprogramma brengt uit te voeren door vier -originele- Zuid-Amerikaanse gitaristen.

Vaarseizoen geopend: Drie nieuwe boten gedoopt13 april 2006.
Vanmiddag - donderdag 13 april 2006- zijn door wethouder Bart Eigeman, dijkgraaf Lambert Verheijen en de watergraaf Peter Glas bij de Stichting Vaartochten Binnendieze ’s-Hertogenbosch drie boten gedoopt: de Dommel, De Aa en de Vleermuis. Daarmee werd tevens het vaarseizoen 2006, dat tot 29 oktober 2006 duurt, geopend. Met het hijsen van de
vlag werd de plechtigheid, die zich bij het Diezehuis afspeelde, afgesloten. De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch heeft nu vijftien boten varen.
In een terugblik schetste oud-voorzitter van zowel ’de Kring’ als van de stichting Vaartochten Binnendieze het verloop. Het initiatief lag in 1984 bij de stichting Uilenburg Actief die de wijk aantrekkelijker wilde maken en meer bezoekers naar de stad wilde trekken. Deerste boten werden met een boomstam voortgeduwd vandaar bomen. Nu zorgen tientallen schippers in boten uitgerust met ‘geruisloze’ elektromotoren er voor dat jaarlijks 180.000 bezoekers een tochtje over zes verschillende routes kunnen meemaken.  Voor meer info over de Kring en de historie van de vaartochten  KringDe.htm

Markante Diezewerker Bas Smaal overleden  29 januari 2006 
Vorige week zaterdag 22 januari 2006 is Bas Smaal, na een uitvaardienst in de Ammerzooise Willibrorduskerk, gecremeerd. Smaal, die op 7 maart 1944 in Zwolle werd geboren en wiens geslacht afkomstig is uit het Dordtse rivierengebied, overleed na enkele herseninfarcten, een maand na zijn pensionering, op 16 januari 2006.
Smaal was in hart en nieren een waterwerker in dienst van de Koninklijke Van Drunen. Zo herinnert de voormalig projectleider Binnendieze Peter Verhagen zich hem. .  
Bas Smaal, Binnendiezemedewerker, *Zwolle, 7 maart 1944 + 's-Hertogenbosch, 16 januari 2006.
 Als kind al trok Bas met zijn vader, die ook als een waterbouwkundige aan ’s lands projecten was verbonden, op een woonark mee door het landSmaal junior volgde zijn vader in diens voetsporen en kreeg een opleiding tot waterbouwkundig ingenieur. Een kwart eeuw was hij betrokken bij de restauratie van de Binnendieze en ook bij de bouw van de Trierbrug en bij de restauratie van de vestingwerken.

Voor die plichtsgetrouwe verdienste kreeg hij een muursteen ingemetseld nabij het Kruisbroedersstraatje, waarop staat: vakmanschap, betrouwbaar en sociaal.

Volgens Verhagen is het mede aan de inzet van Smaal te danken, dat er in al die 25 jaar zich nauwelijks een ongeluk op het werk aan de Binnendieze heeft voorgedaan.

Nieuwjaarswens Rudolf Gras -december 2005.
Het mooiste water, dat ik ken,
Loopt kronk'lend door m'n stadje,
nu gaat het links, dan gaat het rechts,
het kruist door ieder gatje.
Nu zie je 't hier, dan zie 't daar,
het laat je nimmer los,
het wijst je overal de weg
door oud 's-Hertogenbosch.

© Rudolf Gras' nieuwjaarswens 2006.

Binnendieze weer deels drooggelegd 10 november 2005

Hieronder drie locaties in de Uilenburg. Daar is een deel van de Binnendieze weer drooggelegd. Dat gebeurt ter voorbereiding van de aanleg van een steiger en voor onderhoudswerk. Maar tegelijk komt er ook veel rommel op de modder bovendrijven. De werkzaamheden omvatten het vernieuwen van het voegwerk onder en boven de waterlijn.


foto's © paul kriele, 22 december 2005.
Het werk is al tot aan de St.Cathrien gevorderd. Daar ligt ook de Kerkstroom droog.

Schoonmaakactie en herstel muren Binnendieze
Elk najaarsseizoen wordt de Binnendieze op een bepaald traject drooggemalen. Vorig jaar - 2004- al werden de kademuren tot aan de waterlijn aangepakt. Toen bleek dat de situatie van het voegwerk zodanig slecht was , werd de Binnendieze voor een deel drooggelegd. Maar de tijd was te kort om alles aan te kunnen pakken. Nu is opnieuw een traject drooggelegd om de voegen te kunnen repareren.

Schoonmaakactie ter hoogte van het dubbelpand De Klomp tegenover de Mariënburg.
Rechts bovens: foto vanaf het bruggetje ter hoogte van het Lamstraatje richting opstapplaats Diezevaarten.

Rechts zicht op het voorpand van het Huis van Boxtel [voormalige schuilkerk] ter hoogte van de jeux de boulesbaan. De foto is genomen vanaf de steiger bij Jeux de boulesbaan richting Mariënburg/Vughterstraat.


foto's © paul kriele, 10 november 2005.
 

De komende jaren worden ook de trajecten in andere delen van de binnenstad aangepakt.

Genootschap 's-Hertogenbosch reikte nieuwe folders uit..  6 juli 2005.
Woensdagmiddag 6 juli 2005 hebben leden van het Genootschap ter bevordering van het gebruik van de naam 's-Hertogenbosch de nieuwe folder uitgereikt aan passanten van de rondvaarten op de Binnendieze.

Actie van het Genootschap naamsgebruik 's-Hertogenbosch in de Binnendieze. Op de foto Sjef Brummer.

foto © gerard monté, 6 juli 2005.

 

Sedert 1966 is de wet bekrachtigd dat de officiële naam van de stad 's-Hertogenbosch is. Het Genootschap propageert
op alle mogelijke manieren en bij elke instantie het gebruik van die naam.
-----------------------------------
Binnendiezeconcerten - 1 juni 2005 

De locatie Grote Hekel, nabij het Voldersgat, is jaarlijks in de zomer, het toneel van de zomeravondconcerten op de Binnendieze.

foto's © peter van gogh, 1 juni 2005
 


De concerten worden mogelijk gemaakt dankzij de Bankiers F.van Labschot, de gemeente, de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, Golden Tulip Hotel Central, de Vereniging Sociëteit Casino en Theater ad Parade.
- foto's © peter van gogh, 1 juni 2005

 

De concerten zijn nog bij te wonen op 18 en 25 juni, 2 juli, 27 augustus en 3 en 10 september 2005.

Bouw ontvangstportaal Bastion Oranje - 31 mei 2005
Als tijdelijke locatie voor de ontvangst van bezoekers wordt op Bastion Oranje een ontvangstportaal neergezet. De keet is bedoeld zowel voor deelnemers aan de 'buitengaatsrondvaart over de stadsgracht, als voor de opvang van museumbezoekers. Op het Bastion zal t.z.t namelijk een ondergrondse historische kelder worden geopend. Daar is onder meer het kanon Stuer Ghewalt te zien is en wordt een inzicht gegeven in de vestingwerken en in de vestingstad 's-Hertogenbosch.

Aannemers P. Lock c.v. en Meerkerk Houtbouw zijn bezig een keet op te zetten op de Noord-Westelijke zijde van Bastion Oranje. foto's © paul kriele, 31 mei 2005.
 
De Hemel -en Hellevaart route- 25 mei 2005.
Woensdag 1 juni 2005 zagen de passagiers van een rondvaartboot op de Groote Stroom nog net dat de zeemeermin op drift was geraakt. Het beeld was gelukkig licht genoeg om te blijven drijven. Binnendiezeschipper JP heeft het beeld met zijn boot opgehaald en op het droge weten te brengen. De zeemeermin is in afwachting van haar terugkeer langs de Groote Stroom.
Het duivels figuurtje bij 'In de Boerenmouw', dat de zeemeermin bedreigde. In deze situatie is de zeemeermin nog net ontsnapt aan de duivel.
Rechts bocen: schipper JP redt de zeemeermin en brengt haar naar veiliger oorden. Vanuit de boot kan zij op de kade worden gehesen.
Rechts:
de zeemeermin bevindt zich in een veilige oositie op de steiger van de Groote Stroom. 
foto's © gerard monté, 31 mei 2005.

 Indrukwekkend en erg kleurrijk is de beamerpresentatie tijdens de Hemel-en Hellevaartroute nabij het Hellegat.
 


foto's © gerard monté, 24 mei 2005.
 

De Groote Stroom ihkv Jeroen Bosch 
- mei 2005
De vaarroute De Groote Stroom [voorheen Floating Time] staat dit jaar, en waarschijnlijk ook in de verdere toekomst,
ihtv Jeroen Bosch. De route begint bij restaurant De Roode Leeuw/Jill's en gaat via de Casinotuin en de Groote Stroom [parallel lopende aan de Hinthamerstraat] naar de waterpoort bij de Knillispoort.

De route begint bij restaurant De Roode Leeuw/Jill's. Nabij de Geerlingse Brug verschijnt dit beeld.
- foto's © gerard monté, 12 december 2004.
Boven: Het omstreden figuurtje: een harpspelerzit op een kip met lange nek en monnikspak op.

foto's © gerard monté, 15 mei 2005.
 


Boven: de harpspeler iets vergroot.
Links het beeldje is afgeleid van een ware figuur in Tuin der Lusten van Jeroen Bosch
Rechtsboven: Een vis met torentje op zijn rug en rechts met een zeilboort. ter hoogte van de Louwsche Poort.
Rechts:een zeemeermin en een duivels figuurtje bij 'In de Boerenmouw'..


 foto's © gerard monté, 15 mei 2005.

Veel commentaar op Harpspeler. De bewoners in de Mgr. Prinsenstraat, wonend rondom de locatie waar de Harpspeler staat, ergeren zich aan dit tafereel. Ze wonen op de nummers 19, 25 en 31 en 37. Feitelijk ergeren ze zich steeds meer aan het commentaar en de geluiden die de passanten slaken als ze het beeldje naderen. Uit wat mevrouw Becx zegt :
'Het volk reageert met godverdomme. Kijk daor 'ns. Wan'ne lul'!  Dan komt er weer een boot aan, elke dag de hele dag door en wel drie per uur. Ze beginnen zodra ze in de buurt komen al te lachen en dan hoor je weer dat commentaar.
Daar erger ik me dood aan.'

'Het is wel realistisch, ' zegt mevrouw Becx als we haar wijzen op een bestaand figuur ontleend aan het schilderij 'Tuin
der Lusten' van Jeroen Bosch. ' Ja dat wel, maar je zet zo'n figuur toch niet langs de Binnendieze. Het is aanstootgevend.'
Theo Grimm, de vinoloog en bomenkenner, is al 20 jaar bezig met een studie naar en over Jeroen Bosch. Hij vindt de commotie over de harpspeler de sop de kool niet waard. Grimm wil liever niet reageren op 'die klets'. Grimm zegt: 'Intellectuelen hebben nog steeds moeite de bedoeling van de Bossche schilder te verklaren. Ook ik, zegt Grimm, er bestaat volstrekt geen duidelijkheid over. Die kan ik ook niet verstrekken. Maar misschien Hieronymus zelf wel.. .. die mij steeds meer overtuigt. 

Boven: Vis met zielboot
Links twee beeldjes: Rechts de videopresentatie nabij de Openbare Bibliotheek.
Rechts: 'De Verloren Zoon' op een Diezeboog evn voorbij de Louwsche Port nabij de Gasthuisstraat.

foto's © gerard monté, 15 mei 2005.

 

Op een schilderij heeft dat tafereel een bepaalde bedoeling maar zet je het langs het water dan ben je geneigd nogal
de pure humor er van in te zien. Zo is het in het algemeen steeds met al die kennis die al die intellectuelen hebben opgebouwd over Jeroen Bosch Ik hoop dat ik in het algemeen in zijn hele oeuvre verbetering kan brengen.' 

Detail van 'de Verloren zoon' of zwerver.. Een boogdoek in de Noordelijke toren van de Waterpoort bij de Knillispoort. 
foto's © gerard monté, 15 mei 2005.

Reactie De Groote Stroom: Marieke van Osch, de bedrijfsleidster van de Groote Stroom, zegt dat '....binnenkort aan de omwonenden een brief wordt gestuurd met daarin de inventarisatie van de klachten die over dit beeldje zijn binnengekomen. 
Mede afhankelijk van het aantal reacties zal door de organisatie een beslissing genomen worden. Maar het blijft kunst,' aldus Van Osch.  

Stadsbrede aspiraties voor Binnendieze van Kring Vrienden Den Bosch  11 april 2005.  
In wat de visie over ‘Varen in en onder ’s-Hertogenbosch' heet, heeft de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch haar visie vastgelegd -en ook kortgesloten met de gemeente - over het varen op de Binnendieze. Die visie bevat vele –nieuwe - routes op de Binnendieze, Dommel en zelfs de Zuid-Willemsvaart. Maar er gaan er voorlopig twee meer - op 17 april 2005 [opening vaarseizoen] -van start. Dat zijn de Hemel- en Hellevaart. Die gaat vanaf het Voldergat onder het Noordbrabants Museum door. De andere nieuwe is de Vestingroute met uitstap op Bastion Oranje. Daar vinden in een bouwkeet presentaties/expo plaats over de vesting, de stad en het eeuwen oude kanon Stuergewalt [Boze Griet]. In de toekomst wil de Kring, na overleg met IVN, Staatsbosbeheer en het waterschap, naar het nieuwe gemaal bij de A2 [de Heun] varen en daar ook uitstappen, zoals de Weenergroep dat momenteel doet. Ook komt de nieuwbouw op het GZG-terrein in beeld waar een nieuwe opstapplaats ‘De Zusterkes’ is voorzien. Door het voor dit project gekozen Barcelonese architectenbureau David Mac Kay [MBM architecten] is het aspect ‘water en varen’ al opgepakt. Maar de invoering van die route, die via de Zuid-Willemsvaart uitkomt in de Binnenhaven, is –behalve van de nieuwbouw - afhankelijk van de omleiding van het kanaal. Ook dient eerst nog het stadsbestuur, dat recentelijk deze visie kreeg voorgelegd, in te stemmen. Maar de voorzitter van de Kerngroep vestingwerken Peter van Roosmalen verwacht nauwelijks tegenstemmers op deze visie.

De Groote Stroom
Het nieuwste vervoermiddel voor De Groote Stroom.
foto © gerard monté, 5 mei 2005

Van Amsterdam is afgekeken de Museumroute. Dat is een boottaxi die elk half uur diverse musea [opstapplaatsen bij Zwanenbroeders, Oeteldonks Gemintemuzejeum, nieuwe Jeroen Boschcentrum Noordbrabants Museum] aandoet.
Later kan ook bij de Citadel en het Kruithuis worden aangelegd.

De Kring rekent jaarlijks op 213.000 passagiers wanneer- op twee na- de routes uit deze visie worden gerealiseerd.
Maar dan zijn er nog vele investeringen te doen en moet het aantal gidsen nagenoeg worden verdubbeld.
uitgangspunten visie Binnendiezetochten
Jo Timmermans, die als voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch tevens de regisseur is van deze aspira-ties, is ook de eigenaar van de Jacobkerk, waar komend [2005] najaar het Jeroen Boschcentrum open gaat.

Uiteraard ziet de Kring vele boten bij de kerk [Achter den Dove] aanmeren! Want een van de uitgangspunten van deze
visie 'Varen in en onder 's-Hertogenbosch' is een toename van het toeristenverkeer, stilte en rust op en bij het water en de verweving van het water met de stad.

grote investeringen
De Kring rekent jaarlijks op 213.000 passagiers [nu 165.000] wanneer- op twee na- de routes uit deze visie worden gerealiseerd. Maar dan zijn er nog vele investeringen te doen en moet het aantal gidsen nagenoeg worden verdubbeld
van 70 naar 130.
Gezien de betrokkenheid van Van Roosmalen . adj. directeur Stadsbedrijven, lijkt de gemeente veel van die investeringen voor haar rekening te nemen, zoals daar zijn de verplaatsing van de stuw in de Molenstraat [bij de huidige opstapplaats] naar de Binnenhaven om aldaar een nieuwe opstapplaats te realiseren. De bouw van een bezoekerscentrum bij de Groote Hekel [Voldersgat], inklusief een opstapplaats, kantoor en botenhuis en een geheel nieuwe accommodatie op het nieuwe stukje binnenstad [GZG-locatie].
stoplichten voor waterverkeer overbodig
Omdat de boten voortaan allemaal dezelfde kant opvaren zijn er, zoals voorheen bij de Kruisbroedershekel, geen stoplichten meer nodig die het waterverkeer op de Binnendieze regelen. Een extra besturingsschroef op de boeg is een noodzakelijke voorziening voor de rondvaartboten die de route ‘Hemel-en Hellegat doen, omdat bij de restauratie geen rekening met de rondvaart werd gehouden. Dankzij die extra schroef kunnen de bomers dan beter de boten door de bochten manoeuvreren.

Winterarrangement Groote Stroom 2004   12 december 2004

Vrijdag 10 december 2004 werd het nieuwe Winterarrangement op de Groote Stroom 2004 geopend. De route loopt dit keer via water en weg en langs kroeg en museum. De route start bij de opstapplaats onder aan Café de Roode Leeuw/Jills restaurant . Van daaruit vaart men eerst even buitengaats om de vestingwerken te bezichtigen.
In het Noordbrabants Museum vindt de ontvangst plaats. Daar krijgt men ook de gelegenheid de expositie over Brabant te bezoeken of aan de hand van de maquette de stad anno 1794 te bekijken.

   
Ontvangst in het Noordbrabants Museum met welkomstlied van de Fermaatjes olv Marion Zwanenberg.
Rechts: Annelies Klaphek [NbM] geeft bij de stadsmaquette van 1794 [Franse tijd] een utleg over de toenmalige positie van 's-Hertogenbosch. 
Rechts: De groep wordt begeleid en geïnformeerd door de gids John Vermulst.


foto's © gerard monté, 12 december 2004.

 
 


Inname Den Bosch
Behalve de Binnendieze staat uiteraard de vestingwerken centraal. De stad werd in 1629 door Frederik Hendrik heroverd op de Spanjaarden. Van de woordvoerder van de stedelingen trad bisschop Ophovius en Frederik Hendrik slaagde erin wat zijn broer Maurits niet was gelukt.
In het Noordbrabants Museum hangen ook de portretten van Bisschop Ophovius [l] en Frederik Hendrik [r] de vertegenwoordigers van de partijen uit het Beleg van 's-Hertogenbosch 1629.
Ophovius is uitgebeeld door P.P. Rubens.
De maker van het 'Frederik Hendrikpaneel' is onbekend.

foto's © gerard monté, 12 december 2004.
 

De vaarroute verloopt vanaf De Groote Hekel via de Casinotuin en via de Geerlingse Brug, via het Zwanenbroedershuis naar de Knillispoort. In het Zwanenbroedershuis is een tussenstop met muzikaal intermezzo.

Rechts boven: Een tussenstop in het Zwanenbroedershuis.
 De route gaat bij de Grote Hekel eerst even buitengaats langs de met een kort stukje langs de stadsgracht.
Boven:  korte rondleiding in Zwanenbroedershuis.
Rechts: Op deze foto bevindt de boot zich op het traject tussen de Geerlingse brug en het Oeteldonks Gemintemuzejum
.

foto's © gerard monté, 12 december 2004.
 

Hierboven: Onderweg werd halt gehouden bij het Zwanenbroedershuis waar de ene keer een koor, de andere keer een strijkje of muziekensemble optreedt. Bij de opening waren het Coby, Sjef en Hans Lakwijk. Sjef zong een liedje over het hondje Pleuntje, dat hij zelf niet kan zien, Hans zong het liedje in Brabants Dialect Coby over de Binnendieze.
De deelnemers kunnen zich na afloop nog verpozen in café De Keulse Kar in de Hinthamerstraat, waar hen een drankje wordt aangeboden. Het Winterarrangement 2004 is te boeken via de VVV of de Stichting Binnendieze [bespreekbureau Molenstraat].
Hotel Central voor koffie glkuhwein en warme strudel.
Vlnr.John Vermulst van De Groote Stroom, René van Holsteijn, directeur Weenergroep, wethouder Bart Eigeman en Karin Rademaker van Golden Tulip Hotel Central.
De route eindigt bij de Knillispoort Op deze foto passeert de boot de brug onder de St.Josephstraat.
 
foto's © gerard monté, 12 december 2004.

 

Via de Knillispoort [uitstapplaats] gaat men zich verpozen in hotel Central waar Gluehwein wordt geserveerd met warm appelgebak.

Droge Binnendieze - 1 december 2004
In de maanden november en december 2004 is de Binnendieze op leeggepomt. Dat gaf de mogelijkheid reparaties uit
te voeren. Door de drooglegging kan er ook een schoonmaakbeurt worden uitgevoerd want er komt heel wat aan de oppervlakte voornamelijk fietsen, aldus een van de werklieden.

De 'vuilstort bij Zoete Lieve Gerritje komt nu letterlijk boven water. foto's © gerard monté, 18 november 2004

De werkzaamheden zijn half november gestart. Een drooglegging van de Binnendieze gebeurt maar eens in de dertig jaar, aldus een werkman. Dit is een unieke situatie .
Het traject langszij de Molenstraat, gezien vanaf Zoete Lieve Gerritje, is geheel drooggelegd.  Ter hoogte van De Klomp [r] en achter de zusters Mariënburg [l] is dit traject zichtbaar. 
foto's © paul kriele, 1 december 2004

Vooral de borstwering even onder het normale waterpeil wordt vernieuwd of hersteld.De romantiek is met de bagger
en afval ver te zoeken.
Boven: detail van huize De Klomp met de kades van de Binnendieze.
Rechtsboven: Vanaf het bruggetje in het Uilenburgstraatje heeft men een mooi zicht op het pand Molenstraat 18, het meest gefotografeerde pand van 's-Hertogenbosch, maar dat ligt er nu wat kaal bij. Rechts: twee werklieden herstellen het metselwerk onder restaurant Van Puffelen in de Molenstraat
.

foto's © paul kriele, 1 december 2004.

Stopzetting restauratie Koningsbrug geëist 5 november 2004

In een interpellatieverzoek eisen drie fracties - VVD, DE STADSPARTIJ en Bosch Belang -stopzetting van de werkzaamheden rond de Koningsbrug in de Keizerstraat.
Partijen volgen kritiek op Koningsbrug- den bosch, 5 november 2004-11-05
Na de VVD gaan nu ook Bosch Belang en de DE Stadspartij mee in de kritiek die Peter Verhagen, heeft op het niet openleggen van de historische Koningsbrug in de Keizerstraat. De voormalig projectleider ‘Restauratie Binnendieze’
zegt dat daar vaste afspraken over liggen en dat nu – met het oog op een bereikbare parkeergarage van de gemeente- daarvan ineens wordt afgeweken. De fracties dienen een interpellatieverzoek in, dat komende dinsdag 9 november
2004- bij de begroting - ter sprake komt. De politiek wil stopzetting van de werkzaamheden.

Keizerstraat Koningsbrug dichtgemetseld.

foto © paul kriele, 14 november 2004.


Terug naar boven