Herstel Koningsbrug na sloop parkeergarage Wolvenhoek

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-01-2011 | Gewijzigd op: 11-01-2011
Vanavond -dinsdag 11 januari 2011- komt nog eens het voorstel aan de orde in de commissievergadering voor het herstel van de Koningsbrug in de Keizerstraat.
Door de bezuinigingen en verkeerstechnisch gezien, is dat project op de lange baan geschoven.
In het voorstel van het College van B&W staat nu dat het in het zicht brengen van de brug en het openleggen van de Binnendieze pas kan wanneer de nieuwbouw op het KPN-terrein begint en daarmee de parkeergarage Wolvenhoek komt te vervallen.

Oude berichtgeving:
Werkzaamhedwn aan Koningsbrug gestart 
bericht dd. 22 oktober 2004
In vervolg op onderstaand bericht van 21 juli 2004 is dan eindelijk het werk op dit traject van de Binenndieze begonnen. Restauratie van het stukje tussen het nieuwe Bestuurscentrum en de synagoge was uitgebleven ivm nieuwbouw Bestuurscentrum. Wel waren zuidelijk op het Anna Frankplein [onder de synagoge] al enige jaren geleden afgerond. Ook was meer recent het deel noordelijk van de gebouwen aan Wolvenhoek/Keizerstraat [voormalige Belastingkantoor/RWS-gebouw] gerestaureerd.

  De toog van de oude Koningsbrug in de Keizerstraat komt onder het plaveisel zichtbaar.. 
Werkzaamheden aan het wegdek boven en aan de toog van de Koningsbrugge zijn op maandag23 oktober 2004 aangevangen.. De Keizerstraat is voorlopig geblokkeerd voor verkeer.  foto's © gerard monté, 27 oktober 2004.

Het stuk onder de Keizerstraat was blijven liggen. Maandag 25 oktober 2004 zijn daar de werkzaamheden aangevangen.
Een jaar geleden: Herstel Koningsbrugge -[Nieuwsbrief Bastion Oranje, 12 maart 2003]
Onderstaand bericht betreft werkzaamheden boven de Koningsbrugge in maart 2003. Het betrof een inspectie.
 
Situatie  in 2003 !
Links en rechts [detail] de toog van de eeuwen oude brug die de Binnendieze overspant. Deze tak loopt onder het nieuwe Stadskantoor door [achtergrond] en vervolgt dan onder de Keizerstraat richting synagoge en Brabants Museum.
 
foto's © gerard monté, 15 maart 2003

De uit ongeveer 1700 daterende Koningsbrug wordt momenteel gerestaureerd. De brug overspande de Binnendieze die onder de Keizerstraat en het nieuwe Stadskantoor loopt. Het is de tak tussen de Mortel en de Wolvenhoek. Om doorvaarten mogelijk te maken worden enkele fragmenten hersteld en het voegwerk vernieuwd. Al rond 1400 is er sprake van een Coninxbrugge. De naam is afgeleid van een huis in de Keizerstraat waar een wapenkoning woonde.

Rond 1937 is de brug uit het zicht onttrokken, kwam er een betonnen plaat overheen en kreeg de Keizerstraat een ontsluiting door de aanleg van de Prins Bernhardstraat. Uit die tijd dateert ook de nieuwe straatwand aan de Keizerstraat die op de plaats kwam van de stalhouderij van Scheffers en de Marechausseekazerne. Daar tussendoor liep een tak van de Binnendieze waar het hier om gaat.
Het plan is op dit punt- bij de herinrichting van het Anna Frankplein- de brug voor autoverkeer te verstevigen en weer in het zich te brengen. Zoals ook aan de zijde van de synagoge de Dieze weer in het zicht is gebracht.


Terug naar boven