Groote Stroom schoongemaakt

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-03-2011 | Gewijzigd op: 25-03-2011
Elk najaar wordt een tak van de Binnendieze drooggelegd om een grote schoonmaakactie te houden. Bovendien worden  in die periode kademuren hersteld en eventuele andere noodzakelijke reparaties verricht.
Dit jaar is De Groote Stroom aan de beurt, de Diezetak  tussen de Geerlingse brug [bij de Hinthamerstraat] en de Sint Josephstaat.
Het karwei waarbij tonnen afval worden afgevoerd, staat onder leiding van Aannemersbedrijf Hegeman uit Nijmegen.

Stichting Binnendieze onder vuur
Intussen heeft de PvdA -in navolging van D66 - aan het College ook vragen gesteld over de financiële positie van de Stichting Binnendieze. De PvdA-fractie wil dat er meer geld afgedragen wordt ten algemene nutte, zoals onderhoud. Fractievoorzitter Hermie van Ommeren rekent voor dat een dergelijke overdracht meespeelt in het bezuinigingsprogram van de gemeente.

Nabij de Geerlingsebrug wordt vanaf een ponton het cement, gereedschappen en materieel aangevoerd.  
De bocht bij de Schilderstraat [achterin de foto], waar de tak naar de Zuid-Willemsvaart rond1950 werd gedempt. Zicht op een stukje Binnendieze richting de Geerlingse brug.
foto's © paul kriele en roland brouwer [boven.], 10 maart 2011.

Groot Onderhoud in fase 6.
Uit de leeggepompte Binnendieze wordt tonnen afval afgevoerd, zolas straavuuil, bladeren, fietsen en ander rotzooi.

Dan kan pas in deze Groot Ondehoudsbeurt het reparatiewerk van de kades beginnen. Daar worden onder en boven de waterlijn de voegen opnieuw gevoegd. Ook palen en andere afzettingen worden -waar nodig- vervangen.
Het karwei moet vóór 1 april 2011 klaar zijn. Begin van die maand begint weer het vaarseizoen.

Zusters  van de Orthenpoort
Traject tussen de Zusters van de Orthenpoort en de Louwsche Poort.
foto © roland brouwer, 10 maart 2011
   

Traject tussen de Zusters van de Orthenpoort en Louwsche Poort

-Zicht op de brug in de  Louwsche poort.

foto's © paul kriele, 10 maart 2011.

Traject tussen In de Boerenenmouw - St.Josephstraat
Het traject langs de Parkeergarage St. Josephstraat en bibliotheek.
-Rechts de opslag en bevoorrading vanuit een ponton gelegen onderaan de Bibliotheek.

foto's © roland brouwer, 10 maart 2011. 
Terug naar boven